Publisert: 24.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Master i husdyrbygg

På Norges Landbrukshøgskole tilbys det fra inneværende skoleår et toårig masterstudium innen husdyrbygg.


Master i husdyrbygg

På Norges Landbrukshøgskole tilbys det fra inneværende skoleår et toårig masterstudium innen husdyrbygg.

 

Der lærer du grunnleggende bygningsplanlegging og bygningsteknikk, samt å bruke moderne dataverktøy til prosjektering. Det blir lagt mye vekt på husdyrmiljø og mekanisering av husdyrrom. I siste studieår står behovene til dyr og mennesker samt tekniske krav til bygging og mekanisering i fokus. Studentene skal utarbeide planer for framtidsrettede og bærekraftige bygninger til minst tre av følgende husdyrproduksjoner: Melkekyr, kjøttfe, småfe, svin, fjørfe, pelsdyr, hest og oppdrettsfisk. For de første fire studentene vil melk- og svineproduksjon bli naturlige valg, mens det tredje er mer åpent. Studiet avsluttes med en mastergradsoppgave der planlegging/prosjektering av et anlegg for en av produksjonene kan være et eksempel på en oppgave.

– Studiet er helt nytt og et tilbud for å gi bygningsteknisk kompetanse til de med husdyrbakgrunn, sier programansvarlig Lasse Gravås. Som en del av studiet har han nettopp vært på Agromek med de fire studentene. Der har de hentet inn informasjon om temaene fôring, gjødselhåndtering, innredning og gulv i husdyrrom.

– De som skal velge dette studiet må ha som bakgrunn tre år husdyrfag fra NLH eller Høgskolen i Nord-Trøndelag (Steinkjer), men det er også mulig å starte på masterstudiet med bakgrunn fra Blæstad, opplyser Gravås.