Publisert: 22.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Markedssituasjonen


Markedssituasjonen

 

Markedet i 2006 har vært tøft, og det har kostet dyrt. Mange har i høst vært opptatt av å fordele skyld for den situasjonen vi har kommet opp i. Norsvin og Norsvins styre var tidlig ute og advarte mot den situasjonen vi nå har kommet opp i. Norsvin har også hele tida oppfordret alle sine medlemmer til å slutte opp om tiltakene fra markedsregulator. Det har svineprodusentene gjort, det ser man av at vektene har sunket hos alle de store slakteriene, og lettgris slaktingen har blitt overtegnet.

Nå er det viktig å se framover hvordan man skal greie å komme ut av den nåværende situasjonen raskest mulig, og til lavest mulig kostnader for svineprodusentene.

Vi går inn i 2007 med ca. 10 % for mange purker, og markedsregulator har behov for hjelp fra avtalepartene dersom det skal settes inn politiske grep. Siste prognose for 2007 viser et overskudd på 11.900 tonn svinekjøtt.

Dersom det forutsettes at markedsregulator får benytte samme tiltak som i år, og det har tilnærmet samme effekt, står vi igjen med ca. 6000 tonn ekstra som må konsumeres i Norge, det betyr at prisen må kraftig ned. Gilde Norsk Kjøtt har regnet ut at engrosprisen må ligge på ca. 5 kroner/ kg under målpris for at dette skal skje. I dag ligger vi 1 krone under. I tillegg må vi regne med at omsetningsavgiften også i 2007 vil ligge på dagens nivå ca. 2,70.

Alle norske svineprodusenter har meninger om ulike tiltak som må settes inn. Norsvins styre har foreslått en pakkeløsning for markedsregulator. Det er et sterkt ønske fra Norsvin nå om klare signaler og handlekraft.