Publisert: 16.01.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Markedssituasjonen for svinekjøtt

Dersom vi svineprodusenter ikke hadde redusert slaktevekta i 2013, ville vi sittet med ytterligere 5000 tonn svinekjøtt på lager. Dette ville vært katastrofe og kollaps for svinenæringa.


Markedssituasjonen for svinekjøtt

Dersom vi svineprodusenter ikke hadde redusert slaktevekta i 2013, ville vi sittet med ytterligere 5000 tonn svinekjøtt på lager. Dette ville vært katastrofe og kollaps for svinenæringa.

Det blir nå avgjørende viktig at vi følger opp ordningen med premiering for reduserte slaktevekter også for 2014. Det siste året har vi i svinenæringa hatt en svært krevende markedssituasjon med betydelig tap av markedsinntekter samt store kostnader knyttet til regulering. I november måned ble det klart at det ikke blir noe av utkjøpsordningen for smågrisprodusenter. Landbruks- og matdepartementet sa som kjent et definitivt nei til forslaget som hadde tilslutning fra både markedsregulator, Norges Bondelag og Norsvin. At det ikke ble noe av, er noe vi svinebønder har beklaget, men nå er det situasjonen framover som gjelder.

Verst først på året

Markedsprognosen for 2014 viser et overskudd på 4700 tonn hvor overskuddet først og fremst ser ut til å komme i første tertial. Det blir derfor viktig at vi nå gjør vårt ytterste for å dempe produksjonen slik at vi ser en forbedret markedsballanse framover mot jordbruksoppgjøret. Jeg vil derfor sterkt oppfordre alle å delta i ordningen rundt vektkompensasjon. Nivået på slaktevektene blir svært viktig også dette året. I prognosen forventes det at ca 1600 tonn vil bli borte som en følge av vektkompensasjon. Denne ordningen vil vare frem til påske. Dersom vi nå klarer å dempe produksjonen frem mot sommeren, har jeg stor tro på at vi kan få tatt ut høyere priser videre utover i året.

Sædsalget svakt ned

Norsvins salg av sæd går nå svakt nedover. Siste tre måneders gjennomsnitt, der siste måned er november, viser nå 1,1 prosent nedgang i forhold til tilsvarende periode for ett år siden. Svinekjøttmarkedet utvikler seg også positivt for tiden. En god drive rundt salget den siste tiden førte til at salgsnedgangen i 2013, året sett under ett, ble redusert fra to til én prosent. Produksjonen gikk ned med fire prosent. Dersom svineprodusentene ikke hadde redusert slaktevekta i fjor, ville vi sittet med ytterligere 5000 tonn svinekjøtt på lager. Dette ville vært katastrofe og kollaps for svinenæringa. Ca. 3000 tonn ble tatt ut i form av premiering for lettere slakt i løpet av første halvår. De siste 2000 tonnene har kommet i siste halvår etter at vi svinebønder har holdt vektene nede på eget initiativ. Norsvin har vært klinkende klar på viktigheten av dette, og vi er svært takknemlig for at produsentene og flere slakterier har fulgt opp vår anmodning. Mye kan også tyde på at mange bønder har funnet ut at besetningens optimale slaktevekt er noe lavere enn tidligere antatt. Statistikk fra Animalia viser at middelvekta til og med uke 48 i fjor var hele 3,15 kg lavere enn året før.

Salgsutvikling

Svinenæringa framover vil få en vekst i effektivitetsutviklingen. Dette skyldes m.a. innfasingen av ny yorkshire som forventes å ha i seg en samlet produksjonsfremgang, derav et høyere antall slaktegris per mordyr. Norsvin har derfor en klar ambisjon om å øke salget av svinekjøtt. Derfor er det avgjørende viktig at våre samarbeidspartnere i kjøttindustrien med tilhørende salgskanaler ut mot sluttmarkedet gjør sitt ytterste for å bidra til nettopp det! Vi har gjennom våre avlsmål for de enkelte raser en klar strategi for kontinuerlig forbedring av svinekjøttkvaliteten. Slike prioriteringer vil alltid gå på bekostning av viktige produksjonsegenskaper for bonden, men hensikten med dette er at det skal kunne tas ut en merverdi i hele verdikjeden. Når vi i avlsarbeidet vektlegger egenskaper som har i seg en gevinst for både industrileddet og for forbrukerne, har dette i seg en stor kostnad. Men vi gjør det fordi vi har en klar ambisjon om å produsere svinekjøtt av høy kvalitet og til stor glede for forbrukeren. Geir Heggheim styreleder Norsvin SA