Publisert: 04.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Markedsordningene for kjøtt og egg under lupen

Nå skal markedsordningene for kjøtt og egg under lupen med tanke på endringer i jordbruksavtalen 1. juli neste år. Første nestleder Eli Reistad og næringspolitisk sjef Per Harald Agerup blir bondelagsrepresentanter i arbeidsgruppa.


Markedsordningene for kjøtt og egg under lupen

Nå skal markedsordningene for kjøtt og egg under lupen med tanke på endringer i jordbruksavtalen 1. juli neste år. Første nestleder Eli Reistad og næringspolitisk sjef Per Harald Agerup blir bondelagsrepresentanter i arbeidsgruppa.

 

Det var under jordbruksforhandlingene at partene ble enige om å sette ned ei gruppe som skal utrede mulige endringer i markedsordningene. Ifølge protokollen fra forhandlingene, skal gruppa ”med en bred tilnærming utrede mulige endringer i markedsordningene for kjøtt og egg. Utredningen skal ha en mer fleksibel prisdannelse og redusert AMS som siktemål, samtidig som det skal gjøres en nøye avveining i forhold til behov og muligheter for tiltak som kan bidra til stabilitet i prisdannelsen i gitte situasjoner. Det skal også vurderes hvordan ulike løsningsmodeller vil påvirke forutsetningene for og gjennomføringen av jordbruksavtalen og forhandlingene, samt bidra til å gjennomføre landbrukspolitikken i tråd med vedtatte mål og retningslinjer. Endringer i markedsordningene må kunne gjennomføres fra 1. juli 2009, slik at Norges forpliktelser iht. WTO-avtalen overholdes.”

Politisk nøkkel

Markedsordningene er svært viktig for gjennomføringen av landbrukspolitikken i Norge – og har vært det de siste 50 åra. I tillegg til representasjon i arbeidsgruppa, mener styret i Norges Bondelag at det også er på sin plass med en egen referansegruppe som skal følge arbeidet i gruppa. Denne referansegruppa får medlemmer fra Tine, Nortura, Norske Felleskjøp, Gartnerhallen og Norsk Landbrukssamvirke. En representant fra Norges Bondelag skal lede referansegruppa. Videre blir markedsordningene et eget punkt på hvert enkelt styremøte i bondelaget i månedene framover.