Publisert: 25.08.2009 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Marine råvarer og svinekjøttkvalitet

 Norske forsøk har vist at marine råvarer kan brukes i fôr til slaktegris. En optimal tilførsel av de marine fettsyrene EPA og DHA i slaktegrisfôr sikrer god svinekjøttkvalitet.


Marine råvarer og svinekjøttkvalitet

 Norske forsøk har vist at marine råvarer kan brukes i fôr til slaktegris. En optimal tilførsel av de marine fettsyrene EPA og DHA i slaktegrisfôr sikrer god svinekjøttkvalitet.

Kjøttkvalitet omfatter kriterier som sensorisk, ernæringsmessig, teknologisk, hygienisk og etisk kvalitet. Forbrukeren forbinder god svinekjøttkvalitet med gode sensoriske egenskaper, der smaken fremheves å være den viktigste (Bryhni et al., 2002).Flere faktorer vil påvirke svinekjøttkvaliteten. Dette gjelder blant annet rase, fôring, fôrsammensetning,behandling før og etter slakting, pakkemetode og lagringsforhold. Derfor er det viktig at alle involverte i verdikjeden gjør sitt ytterste for å oppnå god kvalitet.

 

Fôr og svinekjøttkvalitet

 

Grisen er enmaga med en enkel fordøyelse av fett. Det vil si at mye av fettet/fettsyrene avleires direkte fra fôret. Dette fører til at ulike typer fett i fôret vil gi ulike fettsyrer i dyret og dermed i slaktet. Svinekjøttet får varierende fettsyresammensetning, og dette kan påvirke flere kvalitetskriterier, deriblant smaken. For å produsere hvitt, fast og lagringsstabilt spekk er det ønskelig med metta og enumetta fettsyrer i fôret. Mange av disse fettsyrene gir høyt innhold av blodkolesterol og er mindre ønska innen humanernæring. Flere forsøk har undersøkt muligheten for å benytte fettkilder med en mer gunstig fettsyresammensetningfor humant konsum. Marine råvarer inneholder lange umetta fettsyrer av typen omega-3 fettsyrer, som har gunstige effekter på human helse. Ved å bruke marine råvarer i fôr til slaktegris vil innholdet av omega-3 fettsyrer som EPA, DPA og DHA øke i svinekjøttet og heve den ernæringsmessige kvaliteten. En ulempe med umetta fettsyrer er at de lettere er utsatt for harskning og kan gi usmak på kjøttet. Siden smak har vist seg å være blant de viktigste kvalitetskriteriene er det avgjørende at dette taspå alvor når marine råvarer blir brukt i slaktegrisfôr.