Publisert: 26.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Marginene krymper

Trenden varsler krympete marginer for svinebøndene. Lønnsomhetsprognosene viser nå størst nedgang for slaktegris- og smågrisproduksjonen sammenliknet med i fjor høst. Men det er gjort forandringer i forutsetningene som ikke gjør tallene direkte sammenliknbare.


Marginene krymper

Trenden varsler krympete marginer for svinebøndene. Lønnsomhetsprognosene viser nå størst nedgang for slaktegris- og smågrisproduksjonen sammenliknet med i fjor høst. Men det er gjort forandringer i forutsetningene som ikke gjør tallene direkte sammenliknbare.

 

PRISER OG VEKTER

I kalkylene er det lagt inn at noteringsprisen på smågris gikk ned med 100 kr i løpet av september. Det er også lagt inn det økte Gilde-tillegget på smågris fra 25/9, og nye livdyrpriser er tatt inn i kalkylen fra oktober. Videre har vi regnet med at dagens pris på slakt blir gjeldende fram til pris og vekter skal trappes ned som vanlig før jul. Fra og med juli til og med september er det regnet kr 35 per gris i kompensasjon for reduserte slaktevekter.

I oktober er det regnet med at slaktevektene øker med 1 kg, og at det kompenseres 25 kr per gris (fra 9/10 kompenseres det for reduksjon til 72 kg). Kompensasjonsordningen avsluttes 30. oktober.

 

LØNNSOMHETEN

Vi beregner at dekningsbidraget i høst ligger på 150–160 kr per slaktegris, i overkant av 5000 kr per årspurke i smågrisproduksjon, og ca 12 000 kr i kombinertproduksjon. Etterbetaling, som Gilde Norsk Kjøtt garanterer til minst 0,85 kr per kg til kombinertprodusenter, 0,43 kr per kg til slaktegrisprodusenter og 32 kr per smågris til smågrisprodusenter, er ikke inkludert i dekningsbidragene.

Sett i forhold til høsten 2005 er nedgangen i lønnsomhet størst i slaktegrisog smågrisproduksjon, mens kombinertprodusentene opplever en mindre nedgang i følge våre beregninger. Det er imidlertid gjort en del endringer av forutsetninger i kalkylene (omtalt nærmere i Svin nr. 6), som gjør at dekningsbidragene ikke er direkte sammenlignbare med fjoråret.