Publisert: 01.03.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mange spørsmål – vi aner noen svar

Mykotoksiner i korn er komplisert. Forskerne har flere spørsmål enn svar. Men Bioforsk anbefaler nå en hurtigmetode for testing av DON ved kornmottak.


Mange spørsmål - vi aner noen svar

Mykotoksiner i korn er komplisert. Forskerne har flere spørsmål enn svar. Men Bioforsk anbefaler nå en hurtigmetode for testing av DON ved kornmottak.

Fusarium og mykotoksiner i korn var et av temaene under årets Bioforsk konferanse. – Det er mange spørsmål og vi aner noen svar, var konklusjon fra forskerne. De har i fire år analysert og sett på mykotoksinverdier i særlig hvete og havre.

– Vi aner noen årsaker til hvorfor det er mye Fusarium og mykotoksiner enkelte år i noen områder, sier forsker Sonja Klemsdal. Bioforsk har også lagd varslingsmodeller som sier noe om faren for utvikling av ulike mykotoksiner. Men de har samtidig oppdaget manglende samsvar mellom innhold av Fusariumarter og mykotoksiner i høstet korn.

 

Lateral Flow

– Men det er i all fall klart at vi må finne fram til rimelige hurtigmetoder for testing av mykotoksiner ved kornmottakene. Vi har trolig også funnet en egnet testmetode, sier Klemsdal. Metoden heter ”lateral flow” og kan egne seg til bruk på kornmottak. Testen er forholdsvis rimelig og enkel, og kan gjøres mens en venter på tømming av lasset. Selv om en trolig snart har klart en metode for testing av DON ved kornmottak, finnes fortsatt utfordringer. Innhold av det kanskje enda farligere mykotoksinet HT2/T2 ser ikke ut til å ha noen sammenheng med innhold av DON. HT2/T2 må derfor testes med egne tester. Dette mykotoksinet reduseres i motsetning til DON heller ikke ved Proline-sprøyting. Forskerne tenker seg en tredelt strategi mot mykotoksiner. En modell der klima og dyrkingsfaktorer inngår, og varsler faren for utvikling av mykotoksiner. Dermed kan kornmottak være spesielt observante. Oppfølging med prøver ved mottak i risikoområder/år gjør det mulig å sortere ut korn med høye verdier. Siste ledd er tester av varelager og ferdig kraftfôr, noe en allerede i stor grad har startet med