Publisert: 16.04.2021 Oppdatert: 16.04.2021

Stikkord:

Målet er det samme

Så er tiden inne til å si takk for meg som styreleder i ­Norsvin. Det har vært to ­spennende år i den rollen som både har lært meg mye, men jeg føler også at jeg har fått være med på å sette mitt preg på organisasjonen.  


Tor Henrik Jule, styreleder Norsvin

 

Først og fremst kjenner jeg på det jeg har sagt så lenge jeg har vært tillitsvalgt i Norsvin – det beste med grisen er folket! Dernest er jeg glad for at vi i tillegg til fokus på å lykkes internasjonalt, har hatt sterkt fokus på næringspolitikk, omdømmebygging og det å sette norske svineprodusenters interesser og økonomi i sentrum. Så kan man være uenige om veien, men målet er og bør være det samme for alle; sunn og god økonomi, bærekraftig produksjon basert på god dyrevelferd med lavest mulig klimaavtrykk, og utvikling av verdens beste genetikk. 

Vi har gjennomført årets speed-date med både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag der vi har fått spilt inn vårt krav for årets jordbruksforhandlinger. Økonomien er bedret, men ikke nok. Vi håper og tror at også årets jordbruksforhandlinger vil tilføre norsk svinenæring sårt tiltrengt bedring i økonomien. Årsmøtet blir på mange måter et «kick-off» for noe av det styret skal se på i tiden fremover; norsk svineproduksjon de neste 15 år. Det vil dels handle om å se inn i krystallkula, og dels handle om å legge hånda på rattet og å styre utviklingen selv. Et spennende arbeid som er viktig for våre strategiske vurderinger.

Takk for mottakelsen jeg har fått som tillitsvalgt! Ta godt vare på, men også benytt dere av, våre tillitsvalgte i den jobben de gjør. De jobber for vårt felles beste! Min jobb for norsk og internasjonal svinenæring fortsetter, men nå gjennom å drifte durocbesetningen min videre i retning av å bli verdensledende ­farrase gjennom Norsvins brede avlsmål.