Publisert: 30.03.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Målet er 90 prosent

Harald Bøhnsdalen i Skedsmo, Akershus, har formeringsbesetning og dansk nivå på grisingsprosenten. De er to som deler på insemineringsjobben. Målet er en grisningsprosent på 90.


Målet er 90 prosent

Harald Bøhnsdalen i Skedsmo, Akershus, har formeringsbesetning og dansk nivå på grisingsprosenten. De er to som deler på insemineringsjobben. Målet er en grisningsprosent på 90.

Det er en lørdag i mars. Harald og Miquel sitter på hver si purke. Det er inseminering, en jobb som ofte gjøres på lørdag.

– Inseminering handler mye om vilje og riktige rutiner. For fem år siden hadde vi også spesiell fokus på dette. Da var målet å klare en grisingsprosent på 83. Det nådde vi raskt. Siste år var grisingsprosenten 87. Nå er målet 90, forteller Harald Bøhnsdalen ved Lillestrøm i Akershus.

Spesielt hos Bøhnsdalen er at han og avløser Miquel Lalanda (fra Canada) deler på jobben med inseminering. Det vil si de har ansvar for dette hver andre gang.

– Det betyr at en har ansvar for å følge opp hele jobben fra brunstkontroll til inseminering, forteller Bøhnsdalen. Men rutinene er slik at det er lett for den andre å steppe inn eller hjelpe til slik som i dag. Begge tror det kan være en fordel at det blir litt konkurranse om denne jobben. Samtidig blir hverdagen mer fleksibel når oppgaver kan deles på to. Om tre uker sitter Harald på traktor med plog i New Zealand (VM i pløying), mens Miquel sitter alene på purkene på Skedsmo. Bøhnsdalen har formeringsbesetning med 20 i pulja og tre ukers puljedrift. Inseminering skjer i insemineringsbås med rånen gående framfor. På motsatt side står purkene som ble inseminert tre uker tidligere. Dermed tar de omløpskontrollen samtidig med inseminering.

Fravenning og nye purker på mandag

Bøhnsdalen fravenner purker på mandager. Det betyr at grising unngås i helger, og de får inseminering fra torsdag til søndag.

Samme mandag som fravenning blir det kjøpt inn ungpurker som skal insemineres neste periode.

– Tidligere fikk vi ungpurker på fredag, da kommer de litt tidligere enn de gamle i brunst. Nå kommer de samtidig eller litt etter. Jeg mener det er en bedre strategi da ungpurker bør spares, og ikke ha lengre dietid enn de gamle, sier Harald.

Fôrer hardt

Fôrregimet rundt inseminering er viktig, og påvirker blant annet kullstørrelsen. Bøhnsdalen lar gamle purker få normal rasjon morgenen dagen det avvennes. Deretter settes de på diett eller 1 fôrenhet i et døgn.

– Men så øker vi til 7 fôrenheter de neste tre dagene, før det er ned på 2,5 fôrenheter ved inseminering, forteller svinebonden ved Lillestrøm. Purkene får fôret som våtfôr fordelt på tre rasjoner daglig. Etter inseminering er det opp igjen til 5 fôrenheter, eller kanskje litt mer for de aller magreste. Etter en måned flyttes purkene i ny avdeling der fôring dempes til 4 fôrenheter. Ungpurkene har et noe annerledes fôrregime. De får 4,5 fôrenheter siste uke før bedekning. Også tre uker tidligere har de fått litt ekstra fôr. Når flertallet av ungpurkene er bedekt, reduseres fôrmengden til 2,5 fôrenheter. Etter fire uker økes den så til minimum 3 fôrenheter.

Kutter ut omløpere

– Når grisingsprosent skal heves enda et hakk er det viktig å holde trykket opp, følge rutiner og ikke slappe av, mener Harald og Miquel. Deltagelse på kurs og litt konkurranse ved at de er to om insemineringa kan også hjelpe.-Vi har vært over 90 i grisingsprosent, men ikke stabilt over tid. Et tiltak kan også være å kutte ut inseminering av omløpere. Vi ser at vi har mye dårligere grisingsprosent på omløperne enn snittet. Når vi har bra resultater kan vi tillate oss å kutte ut disse, og dermed oppnå enda bedre resultater, sier Harald.

Samtidig er det et mål å redusere tomdager fra 12 til 10. Her kan scanning av purker være et virkemiddel, i dag brukes Dopler, men scanning er sikrere.– Dermed kan vi ta ut tomme purker på et tidligere tidspunkt, forklarer Harald. Besetningen greier i dag å holde en stabil grisingsprosent gjennom året. Her er nok lys viktig. De gjør som Norsvinskolerektor Ivar Aanekre anbefaler, skifter lysstoffrør og vasker lysarmatur når høsten starter.

Nøkkeltall Bøhnsdalen

(siste 109 kull) Fødte pr. kull: 15,1Avvendte pr årspurke: 26,8Grisingsprosent: 87 Tomdager: 12