Publisert: 17.10.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Makspris for GMO-fri Denofa-soya

Prispremien for GMO-fri soya har økt sterk de siste åra. Sveriges Grisföretagare prøver å bremse utviklingen.


Makspris for GMO-fri Denofa-soya

Prispremien for GMO-fri soya har økt sterk de siste åra. Sveriges Grisföretagare prøver å bremse utviklingen.

En stor del av den GMO-frie soyaen som brukes i Sverige kommer fra det brasilianske foretaket som eier Denofa-fabrikken i Fredrikstad, Norge. Mens det er norsk lovforbud mot bruk av GMO-produsert soya, så er det slik i Sverige at det er en bransjeoverenskomst som hindrer produsentene i å bruke GMO-produsert soya.

I svineprodusentenes svenske blad «Grisforetagaren» går det fram at de svenske svineprodusentene har gått i forhandlinger med Denofa, fordi markedet ikke er villig til å betale merkostnadene ved bruk av GMO-fri soya. Sveriges Grisföretagares leder, Ingemar Olsson, sier til bladet at de har fått løfte fra Denofa om et makstak på GMO-frihetspremien på 80 dollar i 2015. Tidligere pekte prognosene mot 120 dollar. Svensk handel er ikke generelt i mot GMO-soya, i følge bladet. Men det finnes en del spesialkonsepter som krever GMO-fritt fôr. For noen forbrukere er dette et følsomt tema.

– Men vi må huske at selv om grisen eter GMO-soya, så blir ikke kjøttet genmodifisert. Jeg tror at mange konsumenter har problemer med å holde begrepene fra hverandre av og til. Dessuten kommer stort sett alt svinekjøtt som importeres til Sverige fra griser som har spist GMO-soya. Folk kjøper det for det, sier Olsson.