Publisert: 08.06.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mais i eget kraftfôr

Hjemmemaling av kraftfôr der også mais inngår er ny trend i Danmark. Men fortsatt kjøper mange kraftfôr.


Mais i eget kraftfôr

Hjemmemaling av kraftfôr der også mais inngår er ny trend i Danmark. Men fortsatt kjøper mange kraftfôr.

– De som lager sitt eget fôr er ekstra interessert i fôr- og fôring. Det i seg selv gir en gevinst. Men også for de som kjøper fôr er det god butikk og alltid ta en rask kontroll når nytt fôrlass kommer. Gjør det til en vane å sjekke lukt, farve, smak og form på fôret, råder Gunnar Sørensen, prosjektsjef i Videncenter for Svineproduktion i Danmark. På fôringsseminaret gjennomgikk Sørensen hjemmemaling slik dette fungerer i Danmark. Han delte hjemmemalerne i tre kategorier: Det er de som kjøper et proteinfôrtilskudd fra fôrleverandør, de som kjøper soya pluss en ferdig mineral/vitaminblanding, og de som blander alt selv. Generelt øker hjemmemaling i Danmark noe, men da på store bruk og i de to siste kategoriene. De som kjøper fôr legger dette gjerne ut på anbud til utvalgte fôrleverandører. Og det er konkurranse blant leverandørene. En annen trend er at mais nå inngår i blandingen hos flere som har hjemmemaling.

– Dette har vi lært fra Tyskland. Svineprodusenter der nede har brukt mais som treskes i egen fôrproduksjon. Vi har prøvd det i Danmark også, og det går selv om vi er i yttergrensen av dyrkingsbeltet. Mais må høstes seint og ofte rått, forklarer Sørensen. Det er særlig på sandjord eller sør og vest på Jylland mais brukes. Mais erstatter da ofte rugdyrking. I tillegg bruker alle hvete og bygg i blandingene. Men også rug, rughvete og havre er vanlig. Og hveten får stå seg tørr. Det kan gjerne ha regnet på den. Det gir best fôrhvetekvalitet. Av andre ingredienser nevner Sørensen myse, potetprotein, chips, melkepulver, fiskemel, rapskaker, brød, kaker, sjokolade, marsipan, melasse og matavfall. Sørensen har dessuten laget en liste over fordeler og ulemper ved hjemmemaling. Blant fordelene nevnes: økonomi/pris, kontroll råvarekvalitet og kontroll fôrstruktur samt grisens mave og tarmsunnhet. Blant fordelene ved å kjøpe kraftfôr peker Sørensen på: mindre arbeid, mindre bundet kapital, mindre støv, blandesikkerhet, fôrutnyttelse, og mulighet til å dyrke mer lønnsomme vekster enn de som brukes til hjemmemaling. – Undersøkelser viser at fôrforbruket er fra 0,1 til 0,2 FE n pr kg tilvekst lavere hos de som kjøper fôr enn når de lager dette selv. Dette forklares med generelt dårligere fôrutnyttelse av melfôr i forhold til pelletert fôr. 

 – Vi bør minst legge inn 0,1 fôrenheter høyere fôrforbruk når vi lager kalkyler for hjemmemaling, mener Sørensen. Dette er trolig også en viktig årsak til at mange i Danmark velger å kjøpe fôr til tross for null i prisnedskriving.