Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mære bygger stort nytt grisehus

Mære landbruksskole i Nord- Trøndelag satser stort og får snart landes største og nyeste grisehus for landbrukskoler. 1800 kvadratmeter stort blir det.


Mære bygger stort nytt grisehus

Mære landbruksskole i Nord- Trøndelag satser stort og får snart landes største og nyeste grisehus for landbrukskoler. 1800 kvadratmeter stort blir det.

 

Nord-Trøndelag fylke og Mære landbrukskole vil satse 60 millioner på å modernisere skolen i løpet av en fire års periode. Da er det planer både for ku, gris og gartneri i tillegg til skolens behov for klasserom. Dagens grisehus er fra 1959, ombygd i 1988, men står nå tomt. Før jul håper imidlertid gårdsbestyrer Gisle Bjørkan at de kan flytte inn i nytt grishus.

– Vi har en skisse av grisehuset klar og innbyr i disse dager firma til å være med i en anbudskonkurranse. Huset er på 1800 m2, og skal romme 54 avlspurker i kombinert produksjon. Det betyr 18 purker i pulja og sju ukers puljedrift. Fødebingene måler 3,60 x 2,40, og her skal smågrisen gå igjen til den er cirka 35 kg.

Vi har i utgangspunktet en budsjettramme på 8,8 millioner inkl. mva for grisehuset. Prisene har gått opp veldig det siste året og vi ser det blir en utfordring å få til dette innenfor rammen vi har tenkt, sier Bjørkan. Han er spent på hva de får inn av anbud og til hvilken pris. Huset skal også ha et galleri/visningsrom med egen inngang. I tillegg til Mære og fylket er også Gilde, Norsvin Trøndelag pluss Høyskolen i Trøndelag involvert i planene.

                                                                                                              

Øksnevad i 2003

Øksnevad videregående skole på Jæren har i dag det nyeste grisehuset av landbruksskolene. Huset til 8 millioner, inkludert stall, sto ferdig for fire år siden. Her er 20 FS 25 binger på 2,80 x 2,50, der smågrisen går igjen til 25–30 kg. I tillegg finnes bedekningsavdeling, drektighetsavdeling og slaktegrisavdeling (se Svin 6/2003).

Et år tidligere, våren 2002, tok Jønsberg landbrukskole på Hedemarken i bruk sitt økologiske grisehus. Det er basert på produksjon for 36 avlspurker. Her er først og fremst smågrisproduksjon, og bare noen av grisene fôres fram til slakt. Både gjeldpurker og slaktegris har tilgang til uteareal. De 12 fødebingene måler 3,50 x 2,40. Det er over minstekravet for økologisk produksjon. De fungerer utmerket som fødebinger, i følge Reidar Lindset ved Jønsberg.

 

Synker i kvikkleire

Mest nytt innen grisehus finnes likevel i Nord Trøndelag. På Val videregående skole i Namdal bygde de nytt i 2001. Også her er 36 avlspurker, men med 36 FTS binger der grisen går helt fram til slakt. En strek i regninga er at huset er bygd på ustabil leire, slik at det er i ferd med å synke.

– Grisehuset har sunket ca 30 cm og mest på midten, forteller driftleder Knut Aarsland. Foreløpig er grisehuset i full drift og fungerer greit teknisk. Men allerede nå tenker Val satse på enda et nytt grisehus.

 

Tomb vurderer å bygge

Det er også flere landbrukskoler som har nytt grisehus i tankene. I Østfold har Tomb jordbrukskole grisehus på langtidsplanen. Men nylig investering i robotfjøs og ny hestestall gjør at grisen må vente noen år. Dagens grisehus er for øvrig fra 1986.

Også Lyngdal videregående skole i Vest-Agder kan glede seg over å ha et av landets moderne grisehus til bruk i undervisningen.