Publisert: 05.06.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mære best på gris i år

Mære landbruksskole i Nord-Trøndelag ble årets Husdyrtreffvinner på gris. John Martin Østborg, Nikolai Ødegård og Jørgen Ness ble landsvinnere i Husdyrtreff, tett fulgt av Tomb landbruksskole i Østfold.


Mære best på gris i år

Mære landbruksskole i Nord-Trøndelag ble årets Husdyrtreffvinner på gris. John Martin Østborg, Nikolai Ødegård og Jørgen Ness ble landsvinnere i Husdyrtreff, tett fulgt av Tomb landbruksskole i Østfold.

Hvert år tilbyr Nortura, Tine, Geno og Norsvin et undervisningsopplegg og kunnskapskonkurranse for elever ved naturbruksskolene. Elevene utfører oppgaver i grupper, og velger selv om de vil arbeide med storfe, sau eller gris. Årets oppgave på svinehold besto av en gårdsbskrivelse med driftsopplegg, utskrifter fra Ingrisweb/årsstatistikk på et anonymisert bruk. Ut fra dette skulle elevene vurdere drifta og resultatene, og deretter finne forbedringsområder og komme med forslag til tiltak og rutiner, for å bedre resultatene i produksjonen. Målet er å komme opp blant de beste i Ingris. Det var også en regneoppgave som gikk på hvor mye en kan spare i kroner og øre på å redusere fôrforbruket, og en samvirkerelatert oppgave. De skolene som deltar i Husdyrtreff kan få representanter fra organisasjonene til å holde foredrag for elevene.

 

Gode forslag til tiltak

I år var det John Martin Østborg, Nikolai Ødegård og Jørgen Ness som leverte den beste oppgaven på gris i årets Husdyrtreff. De leverte en solid besvarelse der de trakk fram de dårligste sidene ved drifta på oppgavebruket, og kom med gode forslag til hva som bør settes i fokus på i besetningen. Gruppa foreslo, begrunnet og vurdert mange tiltak som kunne settes i verk for å bedre resultatene. Den viste også at den hadde satt seg godt inn i samvirketanken og formålet med den, samt utfordringen i at samme aktør er mottaker og markedsregulator.

Mære best i år

Det var i år to besvarelser på gris, én mindre enn i fjor. Men elevene ved Mære leverte en solid besvarelse med godt begrunnete svar. Skolen ble også landsvinner på gris. En solid andreplass gikk til Tomb Landbruksskole. Begge leverte gode besvarelser, som det tydeligvis var lagt ned mye jobb med. Ellers leverte «voksenagronomene» ved Jønsberg videregående skole en veldig god besvarelse, men den er ikke med i konkurransen med vg2- og vg3.- elevene. Besvarelsen var meget god.