Publisert: 13.05.2018 Oppdatert: 13.08.2018

Mære best på gris i år

Mære Landbruksskole ble Husdyrtreffvinner på gris i 2018, tett fulgt av Tomb landbruksskole.  Elevene Vegard Skjesol, Tonje Westerhus, Marius Hjulstad, Anton Aas og Edvard Grande leverte den beste oppgaven. 


Bilde: Vinnerne! Fra venstre, elevene Anton Aas, Edvard Grande, Marius Hjulstad, Vegard Skjesol, Steinar Viken (ansatt Mære), Mona Langås (ansatt Mære), Tonje Westerhus og Gunnar Salberg Løe (ansatt Mære). (Foto: Tove Sakariassen)

av Dyre Johan Haug, Norsvinskolen

Hvert år tilbyr Nortura, Tine, Geno, Tyr og Norsvin et undervisningsopplegg og kunnskapskonkurranse for elever ved naturbruksskolene. Elevene utfører oppgaver i grupper og velger selv om de vil arbeide med storfe, sau, fjørfe eller svinehold.

Åtte besvarelser
Det var totalt åtte besvarelser på gris i år, fire flere enn i fjor. Alle åtte var gode, og det var tydelig at det hadde blitt jobbet godt med dem. Elevene ved Mære leverte en solid besvarelse med godt begrunnede svar. En solid delt andreplass gikk til Tomb Landbruksskole.

Årets oppgave på svinehold besto av en gårdsbeskrivelse med driftsopplegg, utskrifter fra Ingris/årsstatistikk  på et anonymisert bruk. Ut i fra dette skulle elevene vurdere drifta og resultatene, og deretter finne forbedringsområder og komme med forslag til aktuelle tiltak/rutiner for å bedre produksjonsresultatene. Målet er å komme opp blant de beste i Ingris.  Det var også en oppgave som gikk på viktigheten av smittesluse og utforming av den, og en samvirkerelatert oppgave.

Gode forslag til tiltak
I år var det Vegard Skjesol, Tonje Westerhus, Marius Hjulstad, Anton Aas og Edvard Grande som leverte den beste oppgaven på gris i årets husdyrtreff. Oppgaven var tredelt. I driftsoppgaven ble nøkkeltall fra besetningen  presentert, og elevene skulle finne forbedringsområder og forslag til hva som burde forbedres og hvordan. En oppgave tok for seg betydningen av smittesluse, riktig bruk og utforming. Siste del var en samvirkeoppgave. 

De leverte en solid besvarelse. Gruppa begrunnet og foreslo mange tiltak som kunne settes i verk for å forbedre besetningens resultater. De hadde gode bilder og beskrivelse av smittesluse, og viste at de hadde satt seg inn i samvirketanken.