Publisert: 12.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Må vaksinere mot mykoplasma


Må vaksinere mot mykoplasma

 

I disse tider, hvor norske svineprodusenter etter mange års iherdig innsats er i ferd med å vinne kampen mot mykoplasma, kan det være greit å ha med seg at dette ikke er noe som har kommet av seg selv. I Frankrike viser en stor undersøkelse at kun de færreste besetninger kan si seg fri for mykoplasma. Undersøkelsen har undersøkt 80 000 lunger fra mer enn 700 svinebesetninger for å finne tegn på mycoplasma hyopneomoniae, og det var kun de færreste besetninger som kunne si seg fri for problemet.

I følge Hyologisk viser undersøkelsen at det lønner seg å vaksinere. Det var både færre, og mindre alvorlige lungeskader i besetninger som hadde fått vaksine. Undersøkelsen sammenliknet også fire vaksiners virkning på grisungene.