Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lyse kjøttslag tar stadig større del av kaka

De lyse kjøttslagene svin- og fjørfekjøtt utgjør nå til sammen 63 prosent av den totale slaktemengden her i landet. For ti år siden hadde de 55 prosent.


Lyse kjøttslag tar stadig større del av kaka

De lyse kjøttslagene svin- og fjørfekjøtt utgjør nå til sammen 63 prosent av den totale slaktemengden her i landet. For ti år siden hadde de 55 prosent.

 

Samlet kjøttproduksjon i Norge økte med 4000 tonn fra 2006 til 2007. Det ble dermed satt ny rekord med en samlet kjøttproduksjon på 297 000 tonn. Det var produksjon av fjørfe- og svinekjøtt som sto for økningen, rapporterer Statistisk Sentralbyrå.

Av alt kontrollert slakt utgjorde svinekjøttet 40 prosent. Grisen har dermed styrket sin posisjon som landets viktigste kjøttprodusent. Storfekjøttet sto for 29 prosent, mens fjørfekjøttet klatret opp til 24 prosent av alt kontrollert slakt. Sauekjøttet tok åtte prosent. Sammenliknet med året før, altså 2006, har det vært nedgang for alle de andre kjøttffeslagene utenom fjørfe og svin.

Produksjonen av fjørfekjøtt er mer enn doblet på ti år, fra 33 400 tonn i 1997 til 70 000 tonn i 2007. Sammenliknet med 2006 øke fjørfeproduksjonen med 12 prosent i fjor.

Gjennomsnittlig slaktevekt på gris var 80,4 kilo i 2007, men det var en kraftig økning mot slutten av året. I tredje og fjerde kvartal i fjor var gjennomsnittsvektene henholdsvis 81,8 og 82,0 kilo for gris.

 

Offentlig kontrollerte slakt av svin 2007 – tonn

Rogaland

31 960

Nord-Trøndelag

17 282

Hedmark

14 292

Østfold

10 042

Oppland

9 659

Vestfold

9 287

Akershus og Oslo

6 096

Nordland

4 718

Møre og Romsdal

2 553

Sør-Trøndelag

2 485

Telemark

1 945

Hordaland

1 895

Sogn og Fjordane

1 823

Buskerud

1 273

Troms

866

Aust-Agder

692

Vest-Agder

684

Finnmark

185

Sum (tonn)

117 735