Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

– Lys i tunnelen for grisen

– Det er lys i tunnelen. Men vi er ennå ikke helt ute av den, og det kan fortsatt komme møtende tog. Alt i alt ser det likevel lysere ut for økonomien til produsentene i år.


– Lys i tunnelen for grisen

– Det er lys i tunnelen. Men vi er ennå ikke helt ute av den, og det kan fortsatt komme møtende tog. Alt i alt ser det likevel lysere ut for økonomien til produsentene i år.

 

Slik kommenterer direktør Trygve Brandrud i Nortura Totalmarked markedet for svinekjøtt etter at prognoseutvalget for kjøtt la fram sine nye tall for 2007. Han mener at markedet utvikler seg i riktig retning. Det økonomiske trykket som produsentene har opplevd den siste tida vil lette som følge av at prisen vil stige og at reguleringsbehovet blir noe mindre.

Men han advarer mot å tro at overproduksjonen er avblåst, og at markedet igjen er i balanse. Det er fortsatt behov for reguleringstiltak fram til påske. Ordningen med kompensasjon for lavere slaktevekter videreføres, altså at bonden og slakteriene kompenseres for effektivitetstapet ved nedgang i slaktevekt. Nytt i forhold til 2006 er at de som allerede har lave slaktevekter vil bli kompensert i noe større grad enn tidligere. Omsetningsavgifta vil fortsatt være høy. Det legges ekstra trykk på markedsføring, og eksportmulighetene brukes fullt ut. Hvis markedet hadde vært i balanse, så ville reguleringskostnadene, som bonden betaler i form av omsetningsavgifter, vært lavere, og prisene kunne nærmet seg målpris. Slik er ikke situasjonen nå.

– Det er fortsatt overproduksjon av svinekjøtt. Men det er en del forhold som vi ikke kjenner svaret på, for eksempel hvor stor tilveksten er av nye purkeplasser. Per 1. august i fjor var det flere purker enn til samme tid året før, og vårt inntrykk er at utviklingen i antall mordyr synes å gå ganske rett fram. Men markedet har gått i riktig retning i forhold til i høst, sier Brandrud.