Publisert: 29.10.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lys i sikte for danske svinebønder

Svakt stigende noteringspriser og bedret konkurransekraft gjør stemningen litt lettere for danske svineprodusenter. Men det er på høy tid med lys i horisonten etter flere svært tøffe år.


Lys i sikte for danske svinebønder

Svakt stigende noteringspriser og bedret konkurransekraft gjør stemningen litt lettere for danske svineprodusenter. Men det er på høy tid med lys i horisonten etter flere svært tøffe år.

Herning, Danmark – Vi har allerede ledertrøya i Europa når det gjelder lave omkostninger. Vi leverer kvalitetskjøtt til en god pris, og dette er en plass vi vil kjempe for å bevare, sa svineprodusentenes leder i Landbrug og Fødevarer, Lindhardt B. Nielsen, i sin tale til årsmøtet i Herning 23. oktober. Han viste til at de greide å få en marginalt bedre avregningspris i 2011 enn tyskerne. Til tross for dette kjøres åtte millioner slaktegriser hvert år over grensa fra Danmark til Tyskland for å fôres fram og slaktes der.

 

Løsdriftklare

En rundspørring sommeren 2012 viste at 87 prosent av de drektige purkene i Danmark var løsgående. Kravet om løsdrift fra januar 2013 ventes derfor ikke å gi noe stort fall i smågrisproduksjonen i Danmark. Men Nielsen savnet større oppbakking fra slakteri- og supermarkedssjefer, politikere og dyrevernene når det gjelder å legge press på supermarkeder og forbrukere om å etterspørre kjøtt fra dyr med god dyrevelferd. Det er klart at flere EU-land ikke vil greie å innfri dette kravet innen to måneder. Konseptet med løsgående purker passer dessuten danskene som hånd i hanske i forhold til den viktige Englands-eksporten. Målet er å få også minst 10 prosent løsgående diegivende purker innen 2020.

Fallende slakting

Purketallet og smågrisproduksjonen har altså holdt seg godt oppe i Danmark. Men slaktegrisproduksjonen har falt kraftig som følge av den store smågriseksporten, men også fordi mange sliter med å få miljøgodkjennelse for flere slaktegriser. Slaktinga i Danmark faller sju prosent i år, og det regnes med at den vil falle ytterligere fem prosent neste år. Smågriseksporten ventes i år å passere ni millioner, en økning på 14 prosent fra i fjor. Økningen ligger hovedsakelig på 30 kilos griser. Sju kilos griser ligger stabilt på drøyt 400 000. For danske slakterier og slaktegrisprodusenter gir svak kapasitetsutnyttelse tap og ytterligere press på slaktegrisprisene.

Taper tusenvis av arbeidsplasser

– Tapet av to millioner slaktegriser i år og neste år tilsvarer tapet av 2800 vedvarende arbeidsplasser i Danmark, samt tapte eksportverdier på tre milliarder kroner per år, sa Nielsen. Han fikk varm støtte av næringsmiddelindustriens fagbevegelsesleder Ole Wehlast, som holdt et flammende innlegg om dette temaet på årsmøtet. Miljøreguleringene og byråkratiet rundt dem er også en stor utfordring for danske produsenter. De vil ha mer målrettet regulering, og mindre unødvendige restriksjoner. Svinebøndene vil støtte initiativ som støtter en teknologisk utvikling mot en bæredyktig dansk matvareproduksjon.