Publisert: 21.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lykkelig som liten

Hva er en stor og en liten svineprodusent?


Lykkelig som liten

Hva er en stor og en liten svineprodusent?

 

Det spørs hvor du er og hvem du spør. Nylig ba jeg om å få kikke nærmere på et par transponderfôringsopplegg da jeg var i Danmark, helst i mindre besetninger. Ingen problemer, og dermed ble jeg sluset inn i en besetning med 300 purker.

Det var jo ikke akkurat noen kjempestor overraskelse. Vi vet at danske og norske svineprodusenter lever i to forskjellige verdener.

Drivkreftene her hjemme drar i samme retning. Økte kostnader og presset produsentpris må fordeles på flere dyr. Ingen slipper unna disse kravene.

Men er det alltid lønnsomt å være stor? Ikke nødvendigvis. Den siste jeg så som tok opp dette var nettopp danske Finn K. Udesen i Landsutvalget for Svin i Dansk Landbrugs eget svinemagasin. Om purkeproduksjonen skriver han blant annet at produktiviteten har langt større betydning for omkostningene per gris enn stordriftsfordelene. Stordriftsfordelen utgjør kun 20-50 øre per kilo svinekjøtt, hvilket svarer til én til to smågriser per årspurke.

Lønnsom drift krever derfor at produktiviteten ikke må gå ned, enten du er stor eller liten.

På samme måte har en god slaktegrisrøkter like stor innflytelse på kostnadene per slaktegris som den flinke smågrisrøkteren. Det er like viktig for alle svineprodusenter, store som små, å jobbe sammen med andre kolleger for å utnytte stordriftsfordelene, særlig hva angår arbeidskraft og fôrpris.

Det er altså ikke nok i seg selv å være stor. En må drive godt også. Kunnskap og menneskelig innsats går neppe av moten i svineproduksjonen med det første. Det kan jo være godt å ha med seg for oss som driver i litt mindre skala, og som antakelig kommer til å gjøre det ei god stund til.