Publisert: 15.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Løs eller fast?


Løs eller fast?

Mitt innlegg  i nummer 8 har skapt debatt, og det er bra. Jeg stilte spørsmålet ”Hva vil svineprodusentene når det gjelder oppstalling av diende purker?”. Peder Skåre, Per Voll og Tor Soppeland har blant andre hatt innlegg i Svin.

Jeg har snakket med mange svineprodusenter om denne saken i høst. Det er helt tydelig veldig ulike holdninger. Noen ser store fordeler og nødvendigheten av å ha kunne fiksere av hensyn til smågristapet og røkteren. Andre ser litt spørrende på meg og lurer på hva som er problemet? De har ikke fiksert purker på mange år, og savner det heller ikke.  

Styret i Norsvin hadde saken oppe på styremøte den 4. og 5. desember. Dessverre kunne ikke saksbehandleren fra Mattilsynet delta, men de ønsker å møte Norsvin før de arbeider videre med saken.

I Norge har vi en svineproduksjon som preges av god dyrevelferd. Det har kommet til uttrykk i arealkrav per dyr, kastrering med bedøvelse, og løsdrift i store deler av produksjonen. Forskriften sier at det er tillatt å fiksere spesielt urolige purker fra grising og i sju dager.

Styret i Norsvin mener dagens regelverk er hensiktsmessig for norsk svineproduksjon. Det sier at det kun er i spesielle tilfeller at fiksering er tillatt, og oppfordrer derfor til mest mulig total løsdrift. Det gir god dyrevelferd for purka, samtidig som det tas hensyn  til smågrisen og røkteren i særskilte tilfeller.

Styret oppfordrer til videre forskning og utvikling av innredning/binger til løsgående purker i fødebingen slik at det kan gis god rådgivning i forbindelse med nybygg. Det vil ytterligere kunne redusere behovet for fiksering, selv om det ikke blir helt borte.   

Norsvin vil følge behandlingen av saken og sørge for at faglig dokumentasjon og erfaringsmateriale blir tilgjengelig for saksbehandlerene.