Publisert: 15.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Look to Trøndelag!


Look to Trøndelag!

At trøndere er fornuftige mennesker er kanskje ikke noe nytt. Nå er dette ettertrykkelig bekreftet. Med Norturas kjøp av Spisslakteriet er en historisk milepæl slått dypt ned i den solide fjellgrunnen i Malvik og Midt-Norge.

Dette var bra, og dette bør vi se mer av, ikke bare i kjøttindustrien, men i kraftfôr-industrien og andre deler av landbruket også. Det er bøndenes penger og verdier som forvaltes, og da bør tingene gjøres så rasjonelt og effektivt som mulig. Slakterier og kraftfôrfabrikker er bare redskaper på veien til økt verdiskapning av bondens produkter. La konkurransen stå mellom produkter og varemerker. I leddene foran bør en gjøre alt som er mulig for å produsere så billig og rasjonelt som mulig. Alle som har bidratt til den fornuftige løsningen i Trøndelag, trøndere og ikke-trøndere, fortjener stor takk fra norske bønder og samfunnet i sin alminnelighet.

Det vil sikkert kunne oppstå problemer som ingen riktig overskuer i dag, og det er selvfølgelig trist at slike prosesser berører enkeltmennesker, ansatte og familier på uheldig vis. Men verden står dessverre ikke stille. Utviklingen raser av gårde, og stillstand og repetisjon av gamle handlingsmønstre er ofte synonymt med avvikling. Ikke minst har bøndene følt disse kreftene på kroppen i mange år, og de har vært raske med å tilpasse seg en verden i stadig bevegelse.

Derfor tror vi at mange kjøttprodusenter i Trøndelag både er glade og lettet over at tidligere konkurrenter lot fornuften seire. Det er for øvrig ingen nyhet at slakteri-bedrifter som er knivskarpe konkurrenter også kan samarbeide. I årevis har det gått

kjøtt- og råvarestrømmer fram og tilbake mellom konkurrerende kjøttbedrifter. Slaget om forbrukerne står uansett ikke ved slakteridøra i Malvik.

Nå kan vi bare håpe at også andre aktører i slakteribransjen og andre deler av landbruket lar seg inspirere av det som har skjedd i Trøndelag. Det er mye å hente. Bøndenes industri- og salgssamvirke er ikke til for bedriftenes skyld, men for bøndenes.

Så derfor; Look to Trøndelag !