Publisert: 17.09.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lønnsomt med gris i Ukraina

I overgangen fra en sovjetisk planøkonomi til fri markedsøkonomi skaptes det en rekke private selskaper av de gamle statsbrukene. I Ukraina var dette påtagelig i den store jordbrukssektoren.


Lønnsomt med gris i Ukraina

I overgangen fra en sovjetisk planøkonomi til fri markedsøkonomi skaptes det en rekke private selskaper av de gamle statsbrukene. I Ukraina var dette påtagelig i den store jordbrukssektoren.

En av Ukrainas mest framgangsrike svineprodusenter heter i dag Freedom Farm Bacon, og selskapet forsyner en stor del av Ukraina med svinekjøtt. En del av produksjonen går også til eksport. Victor Lesni er en av Freedom Farms fire toppsjefer. Han har ansvaret for selskapets svineproduksjon. Freedom Farm har store gårder på tre steder i Ukraina i Herson-regionen i nærheten av Svartehavet. Produksjon av smågriser utgjør størstedelen av selskapets virksomhet. Resten er vanligslaktegrisproduksjon. Lesni forteller at selskapets omsetning har vært svært god de siste årene.

God inntektsutvikling

Vår inntektsutvikling har vært svært positiv, sier Lesni. Rentabiliteten på omsatt kapital er 15-20 prosent årlig de siste fem åra. Dette utgjør et gevinst på drøyt 15 millioner ukrainske grivna av en omsetning på 60 mill grivna. Det tilsvarer cirka 12 millioner svenske kroner av en omsetning på kr 54 mill. SEK. Svineproduksjon er noe av det mest lønnsomme i ukrainsk jordbruk, sier Victor Lesni. – Vi selger svinekjøtt til hele Ukraina og en del går til eksport innen det gamle Sovjetunionen. Russland, Kazakstan og Hviterussland er viktige markeder for oss. Selskapets økonomiske framgang bygger mye på det lave lønnsnivået i Ukraina. Freedom Farm har nærmere 100 ansatte. Gjennomsnittslønn per måned er ca. 2000 grivna, eller cirka 1800 svenske kroner. Victor Lesni ønsker ikke å røpe noe om sin egen lønn, men sannsynligvis er den ikke mer enn omlag 10 000 svenske kroner per måned. Ukrainas lave lønnsnivå er landets store konkurransefortrinn, sier han. Ukraina er et land i Europa, men våre lønninger hører mer hjemme i Asia enn i vesten, dessverre. Prisnivået er et helt annet i dette landet enn i Norge. Det er billig å leve og å bo. En treroms leilighet ligger på 1000 svenske kroner per måned. I hovedstaden Kiev er kostnadsnivået høyere enn her, sier Victor Lesni. Hva får et selskap som Freeedom Farms betalt for varene sine i produsentleddet? Prisoversikten til Freeedom Farms overrasker. Selskapet får omregnet til SEK kr 6,70 per kg for en gris på 45 dager. Prisen på en gris på 110 kg varierer, men ligger vanligvis under kr 5,- per kg. – Vi får faktisk bra betalt for våre produkter, sier Victor Lesni. Det er vel derfor Ukraina lokker til seg utenlandsk kapital. Freedom Farm er et eksempel på det. Den ble etablert på 90-tallet med amerikansk kapital hvor tidligere sovjetisk statsbruk ble kjøpt opp, og slått sammen av en amerikansk entreprenør. Gårder med mer enn 10.000 arbeidere ble plutselig redusert til en 20-del av den tidligere staben.

To brødre

I løpet av 2010 gikk eierskapet i Freedom Farm over til to innvandrende ukrainere i Brighton Beach i New York. Brødrene, som er i 35-års alderen fra Herson, ønsker å være anonyme av naturlige årsaker. Det kan være farlig å være selskapseier i Ukraina, noe som fører til utpressing og trusler mot eiernes familier. Kanskje det er derfor Lesni ikke sier mer enn dette, at det er «to yngre amerikanere i 35 års alderen fra Brighton Beach utenfor New York. Lesni tar oss med på en rundtur til byen Zavapinsk nord for Herson. Det første inntrykket er at alt er påfallende rent og velstelt. Denne svineproduksjonen kunne like gjerne ligget i for eksempel Frankrike eller Sverige.

Høy standard

– Vi har bestemt oss for høy standard, sier Lesni. – Harmoniske griser er viktig for vår produksjon. Det er kjedelig at vi ikke kan eksportere til EU, sier han. Det setter EUs høye tollsatser en stopper for. Hvis vi kom inn på det europeiske markedet ville vi bli en trussel, for våre priser kan med letthet konkurrere med EU internt. Det er ingen forskjell i kjøttkvaliteten, sier han. Grisen er den samme, øst er øst og vest er vest, men de burde møtes. Sovjetunionen er borte og en dag blir det nok virkelighet. Det er jeg helt sikker på, «bien sur», som franskmannen sier.