Publisert: 07.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lønnsomt å bygge nytt?

Du må ha bedre resultater enn gjennomsnittet for at nybygging skal være lønnsomt. Slaktegrisprodusenter må ha ekstremt gode resultater for å bygge.


Lønnsomt å bygge nytt?

Du må ha bedre resultater enn gjennomsnittet for at nybygging skal være lønnsomt. Slaktegrisprodusenter må ha ekstremt gode resultater for å bygge.

 

Lønnsomhet ved nybygging var tema på landbruksmessa Markens Grøde i Østfold nylig. For et 60-talls svineprodusenter presenterte organisasjonssjef Asbjørn Schjerve i Norsvin noen regnestykker.

Han tok utgangspunkt i byggekostnader ved å bygge nytt til en konsesjonsbesetning. Det krever cirka 7 500 kroner per slaktegrisplass, cirka 70 000 kroner per purkeplass i smågrisproduksjon, og 130 000 kroner per purke i kombinertproduksjon.

– Dette er kanskje litt for mye i Rogaland, men resten av landet sliter med å klare disse tallene, sier Schjerve. Han påpeker at byggekostnadene har økt ekstremt de siste årene. Det skremmer mange fra å bygge, selv om vi er inne i en periode med bra økonomi.

– Men i Nordland synes det likevel å være en viss interesse for nybygging, opplyser Schjerve. Med tilleggsbetalingen i nord- Norge blir regnestykkene gunstigere. På den andre siden er ofte byggekostnadene svært høye nordpå.   

 

Smågrisproduksjon mest interessant

I øyeblikket er det mest lønnsomt å bygge til smågrisproduksjon.

– Det er lønnsomt å være stor i smågrisproduksjon. Her har det vært en utvikling siste året som virker strukturdrivende. Slakteriene gir bonuser/ekstrabetalinger til de store, sier Schjerve. Likevel bør en ha resultater over gjennomsnittet for å bygge.

– Men for de som greier mer enn 25 avvente per årspurke er det god økonomi. Og for en systematisk og dyktig produsent i nytt grisehus er det fullt mulig,  sier Schjerve.

 

Slaktegrishus vanskelig å regne hjem

– De som bygger nytt til slaktegris og oppnår gjennomsnittlige resultater vil tape penger. Det er en skjevhet i økonomien mellom smågris- og slaktegrisprodusenter i dag, mener Schjerve.

Han har beregnet et arbeidsvederlag på -17 000 kroner i året for en slaktegrisprodusent med nytt bygg og gjennomsnittsresultat. Schjerve vet ikke hvor lenge denne skjevheten vil vare, men i øyeblikket er det kamp om smågrisprodusentene hos slakteriene. Men slaktegrisprodusenter som bygde for noen år siden til lavere kostnader kan ha brukbar økonomi.

– Fôrkostnader og fôrforbruk er viktig for slaktegrisproduksjon. Har en tilgang til alternative fôrmidler blir regnestykket annerledes, men dette synes mange steder å bli vanskeligere enn lettere i tida framover, sier Schjerve. Han peker dessuten på at likviditeten de første årene ved å bygge til slaktegris er vanskelig. Produksjonen passer derfor først og fremst til produsenter som har flere bein å stå på og kan klare seg uten bidrag fra slaktegrisen noen år.

Bygger i nord

I Leirvik kommune i Helgeland har Erling Rune Tømmervik akkurat gravd ut tomt til nytt slaktgrishus med drøyt 600 plasser. Gården hadde ku inntil for noen år siden, men har i dag kun sau. Tømmervik har jobb ved siden av gården.

– Bygget er budsjettert til 5 millioner. Jeg tror det vil holde, Og hvis budsjettet holder, bør økonomien i prosjektet bli bra, sier Tømmervik. Det skal bygges flere slike hus i Helgeland,  og det er et visst samarbeid for å få ned kostnadene. Huset blir for øvrig i betong med elementer fra Overhalla.

– Det er bra aktivitet i bygging i år, forteller Kenneth Andal Hals i Overhalla Cementvare helt nord i Trøndelag. De leverer elementbygg i Trøndelag og Nordland.

– Vi har tegnet 40 kontakter på landbruk hittil i år, og jeg tror antallet blir minst 50 før nyttår. Omtrent halvparten av kontraktene gjelder grisehus, opplyser Hals.

– Det er stor interesse i Nordland. Vi har snart tegnet 10 kontrakter på grisehus i Nordland i år, sier Hals.