Publisert: 27.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lønner det seg å tilsette enzymer i slaktegrisfôr?

Det har vist seg lite hensiktsmessig å tilsette enzymer til norsk, byggbasert slaktegrisfôr. Til grunn for dette ligger flere egne fôringsforsøk, samt en gjennomgang av flere utenlandske studier.


Lønner det seg å tilsette enzymer i slaktegrisfôr?

Det har vist seg lite hensiktsmessig å tilsette enzymer til norsk, byggbasert slaktegrisfôr. Til grunn for dette ligger flere egne fôringsforsøk, samt en gjennomgang av flere utenlandske studier.

 

En kontinuerlig forbedring av fôret er avgjørende for å kunne opprettholde god lønnsomhet innenfor svineproduksjonen. Kornråvarer utgjør basisen i det norske kraftfôret, og med jevne mellomrom dukker det opp spørsmål om enzymtilsetting kan gi bedre utnytting av den næringen som finnes i kornet.

Enzymer fungerer som katalysatorer som gjør at kjemiske reaksjoner kan settes i gang eller gå raskere. Xylanase er et enzym som bryter ned fiberrike cellevegger som finnes i en rekke fôringredienser, for eksempel korn. Mer av energien i fôret kan på denne måten gjøres tilgjengelig for dyret.

I perioden 2002 – 2005 har Felleskjøpet Fôrutvikling gjennomført fire slaktegrisforsøk for å undersøke effekten av xylanase gjennom kommersielle enzymprodukter. Ikke i noen av disse forsøkene ble det funnet statistisk sikre forskjeller i daglig tilvekst, fôrutnytting og kjøttprosent.

Enzymtilsetting har i våre forsøk jevnt over hatt positiv effekt på daglig tilvekst og negativ effekt på kjøttprosenten. Når det gjelder fôrutnytting spriker resultatene mer. Kraftfôr uten enzymer har vist seg mest lønnsomt i våre forsøk gjennom høyere dekningsbidrag. Økte fôrkostnader og lavere kjøttprosent har bidratt til dette.

I Sverige har Lantmännen gjennomført flere forsøk med enzymer i slaktegrisfôr uten å finne positive effekter på daglig tilvekst, fôrutnytting eller kjøttprosent. På bakgrunn av dette har Lantmännen valgt å ikke tilsette enzymer i sitt slaktegrisfôr.

Noen utenlandske studier, deriblant to danske slaktegrisforsøk gjort av Danske Slagterier, har funnet at enzymtilsatt lavenergifôr gir like gode produksjonsresultater som et standardfôr med høyere energiverdi. Flere av studiene er imidlertid gjort på smågris, og i likhet med de danske forsøkene er mye av fôret hvetebasert. Ved bruk av byggbaserte blandinger kan en ikke forvente samme effekt, og resultatene lar seg ikke direkte overføre til norsk slaktegrisproduksjon der bygg er den viktigste kornråvaren.

Slik situasjonen er i dag er det derfor lite aktuelt for Felleskjøpet å tilsette enzymet xylanase til det norske, byggbaserte slaktegrisfôret.