Publisert: 28.08.2019 Oppdatert: 28.01.2020

Stikkord:

Løfter resultatene i grisehuset

Den unge veterinæren Bohdan Ivanets (25) fra Ukraina kom inn i grisehuset på Høyland bare en måned eller to før konkursen smalt.


Nr. 8 – 2019

 

Han har hatt ansvaret i grisehuset i hele perioden siden april i fjor, og konkursboet har åpenbart vært interessert i å holde hjula i gang fram til avklaring om nytt eierskap kom på plass.

Det har nok ikke vært noen dum strategi. For Bohdan Ivanets har ikke bare holdt produksjonen i gang. Han har endret hele regimet i grisehuset i riktig retning. Svin har fått lov til å kikke litt på Ingris-tallene fra denne perioden, og det er ingen tvil om at Bohdan har løftet alle viktige nøkkeltall i riktig ­retning. På noen viktige punkter for alle smågrisprodusenter er resultatene tredoblet. Tapsprosenten er mer enn halvert, og førstekullsprosenten er kraftig redusert.

Før han kom til Høyland var Bohdan Ivanets praktikant hos svineprodent Sigve Bø i to år. Det var derfra han kom i fjor vår like før konkursen ble et faktum.

– Nå håper jeg på å få norsk godkjenning for veterinærutdannelsen min fra Ukraina. Men det krever at jeg må gjennom to års utdanning ved NMBU, og det er jeg innstilt på å forsøke, sier Ivanets til Svin.

Smågrissalg og egenrekruttering
Han forteller at det er 98 årspurker i grisehuset i dag. Det er 5,5 ukers puljedrift, og smågrisene som ikke går til egen rekruttering selges. Cirka 30 dyr fra hver pulje holdes igjen til egen rekruttering.

– Det er både LL/TN70 og Z-linjer her nå. Avkom etter TN70- purker som bedekkes med duroc blir solgt. LL bedekkes med Z-linje for å få TN70 til egne rekrutteringsdyr.

– Hva er de største fysiske utfordringene i grisehuset slik du ser det?

– Det kan være litt vanskelig å drifte dette huset, men resultatene går opp og i riktig retning. Det blir litt ekstra jobb i forbindelse med vasking og rengjøring. Ventilasjonssystemet er heller ikke godt nok, det trenger utbedring. Men fôringssystemet er ganske nytt og velfungerende. Det er bare to år gammelt, sier Ivanets.

– Vi har kunnet glede oss over stadig bedre produksjonsresultater i grisehuset, konstaterer Bohdan Ivanets, som har hovedansvaret i grisehuset.