Publisert: 12.04.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

lNaboer vil satse på gris

I Gjerstad i Aust- Agder finnes ikke en eneste gris. Nå vil to naboer satse, en med smågris og en med slaktegris.


lNaboer vil satse på gris

I Gjerstad i Aust- Agder finnes ikke en eneste gris. Nå vil to naboer satse, en med smågris og en med slaktegris.

Vi møter naboene Knut Erik Ulltveit og Harald Lunden fra Gjerstad på besøk hos Nortura, Tønsberg. Gjerstad er ei bygd i Aust-Agder der det var flere bruk med gris fram til 80-tallet. I dag finnes ingen. Begge naboene har i dag ammekyr, Knut Erik har 40, og Harald har 10 mordyr. Men det er mye jobb med gjerding/tilsyn om sommeren, men greit nok så lenge det skjer nær gården. Skal en satse mer må en derimot kjøre langt fra gården for å skaffe tilstrekkelig vinterfôr pluss beiteareal. Og leiejord finnes. Gjerstad har i dag kun 11 aktive husdyrprodusenter (melk, ammeku og sau).

– Vi har ammekyr på talle, og jeg kjøper kunstgjødsel for 90 000 kr i året til våre 500 dekar. Med slaktegris kan vi spare en god del gjødselkostnader, tror Knut Erik. Han tenker å bygge konsesjonshus til slaktegris og ser det som en grei produksjon ved siden av ammekyr.

Harald og Ruth Ester Lunden har to døtre som begge er husdyrinteressert. Begge tar agronomutdannelse. Den ene skal nå ha praksis i et grisehus. Harald har tidligere hatt jobb ved siden av bruket, men ønsker nå at gården kan være arbeidsplass for mer enn en generasjon. Og smågrisproduksjon er trolig mest interessant, enten som satellitt eller vanlig smågrisprodusent.

– Norsvinmiljøet virker åpent og spennende. Vi har vært på årsmøtet i fylkeslaget og et fagmøte.  Vi er imponert over Norsvin som organisasjon og likte oss veldig godt i svinemiljøet. Det teller mye at vi føler oss velkommen, sier Harald. Harald og Knut Erik har satt en frist for om det skal bli satsing på gris til 1. september.

– Fram til da samler vi mest mulig informasjon, sier naboene.

Knut Erik og Harald har fått god hjelp og støtte av tilførselsjef Arild Grødum i Nortura.

– Han har vært en døråpner. Vi har vært rundt og sett på flere grisehus, hatt besøk av Innovasjon Norge og i dag  besøker vi Nortura sitt slakteri i Tønsberg. Her har de møtt Terje Nilsen og diskutert dekningsbidrag, ulike byggeløsninger, samt kostnadsoverslag og arbeidsomfang ved ulike løsninger.

– Det er mange detaljer og spørsmål en stiller seg som ny produsent, sier Harald. Kan for eksempel smågrisprodusenten ha tørrfôr og slaktegrisprodusenten våtfôr? Hvorfor er det ikke mer satsing på gris i kornområdene? Hvor mye strøm går med i et grisehus? Skal vi velge SPF eller ikke, og hva er risikoen for en satellittbesetning hvis det blir brann eller sykdom i navet? Nilsen i Nortura har selv vært svineprodusent og kan gi et svar på det meste. Samtidig understreker han at nye produsenter har gratis rådgivning første driftsår. For en smågrisprodusent er det særlig viktig.

  

Døråpneren Arild

Norturas tilførselsjef i Agder heter Arild Grødum. Han går grundig til verks for å skaffe nye tilførsler. Samtidig synes Arild det er helt ok hvis konklusjon etter en bred gjennomgang blir at en likevel ikke satser. – Det skjer faktisk, og det synes jeg er fint. Det er en stor avgjørelse for den enkelte å satse millioner i et nytt fjøs. Det er viktig at de da føler seg trygge i det valget de gjør. Hvis ikke, skal de ikke satse, mener Grødum. – Det skjer faktisk, og det synes jeg er fint. Det er en stor avgjørelse for den enkelte å satse millioner i et nytt fjøs. Det er viktig at de da føler seg trygge i det valget de gjør. Hvis ikke, skal de ikke satse, mener Grødum. – Jeg vil gjerne at de som satser skal vite mest mulig om hva de går til. Jeg hjelper derfor til med å skaffe dem kontakter, nettverk og kunnskap, forteller Arild. Det hele starter ofte hos Norsk landbruksrådgivning. Gjennom dem kan en sette opp et budsjett på hele prosessen, og en kan søke tilskudd som dekker en del av kostnadene for å finne ut om en skal bygge et husdyrfjøs. Deretter er det møter med for eks. fylkesmannens landbruksavdeling, Innovasjon Norge, deltagelse på fagmøter i Norsvin, gårdsbesøk, besøk hos kraftfôrleverandør og Nortura, sier han.  

– Arild gjør en kjempejobb. Vi kaller han kongen av Agder. Nortura har også rundt 95 prosent av tilførslene i Agder, sier Terje Nilsen i Nortura.