Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Live Høystad ny styreleder

Kombinert svineprodusent Live Høystad (33) fra Ringebu i Oppland, fikk full oppslutning som styreleder i Norsvin under valget på årsmøtet på Olavsgaard i Skedsmo. Høystad har fungert som styreleder i Norsvin siden juni i fjor, etter at Olav Røysland trakk seg som følge av uenighet om det nordiske avlssamarbeidet i slutten av mai.


Live Høystad ny styreleder

Kombinert svineprodusent Live Høystad (33) fra Ringebu i Oppland, fikk full oppslutning som styreleder i Norsvin under valget på årsmøtet på Olavsgaard i Skedsmo. Høystad har fungert som styreleder i Norsvin siden juni i fjor, etter at Olav Røysland trakk seg som følge av uenighet om det nordiske avlssamarbeidet i slutten av mai.

 

Før årsmøtet knyttet det seg en viss spenning til valget av nytt styremedlem fra Rogaland, siden valgkomitéen hadde levert en delt innstilling. Men etter at mindretallskandidat Ove Aanestad (45) valgte å trekke sitt kandidatur til fordel for flertallsinnstilte Willy Finnbakk (45), ble Finnbakk valgt med 46 stemmer. 9 var blanke.

Anders Østby fra Akershus ble gjenvalgt som styremedlem, og han ble også valgt til ny nestleder med 36 stemmer. 24 stemmer ble avlagt for valgkomitéens forslag om Willy Finnbakk som ny nestleder.

Det ble en viss tautrekking om 1. varamannsplassen, men Nordlands Egil Norheim trakk lengst (31 stemmer) i forhold til motkandidaten Lidvin Hage fra Sogn og Fjordane (24 stemmer). Øvrige varamedlemmer er Rita Molberg, Troms, Anne Kristin Syverstad, Østfold og Gustav Grøholt, Hedmark.

Kornelius Manger, Hordaland, ble gjenvalgt som ordfører. Gjenvalgt ble også Kristin Ianssen, Østfold, som valgkomitéens leder.

Etter dette ser det nye styret i Norsvin slik ut;

Live Høystad, Oppland (leder) Anders Østby, Akershus (nestleder) Johan Arnt Dahlen, Nord-Trøndelag Willy Finnbakk, Rogaland John Olav Husabø (repr. Norsk Kjøtt) Håvard Tajet (repr. ansatte) Målfrid Narum (repr. ansatte)