Publisert: 14.02.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Livdyromsetningens bakgrunn

Hvert år omsetter Nortura cirka 27 000 rekrutteringspurker. Noen foretrekker å rekruttere selv. Begge rekrutteringsformer har fordeler og ulemper, men bevissthet om valg av egen rekrutteringsstrategi er avgjørende.


Livdyromsetningens bakgrunn

Hvert år omsetter Nortura cirka 27 000 rekrutteringspurker. Noen foretrekker å rekruttere selv. Begge rekrutteringsformer har fordeler og ulemper, men bevissthet om valg av egen rekrutteringsstrategi er avgjørende.

Bjarne Holm, forretningsutvikler, Norsvin SA

Organisering

I Norge er produksjon og omsetning av livdyr organisert igjennom slakteriene. Det betyr at hvert slakteri har ansvaret for å tilby livdyr i sitt tilfangsområde. Dagens organisering ble formalisert i 1989 ved at Norsk Kjøtt og Fleskesentral, KLF og Svinavlslaget inngikk en avtale om hybridavl for å sikre at avlsarbeidet holdes samlet og ikke splittes i ukoordinerte grupper. Samarbeidsavtalen legger opp til at det skal tegnes en trekantavtale mellom slakteri, Norsvin og de enkelte formeringsbesetninger. Nortura og KLF har sitt sett med formeringsbesetinger og har ansvaret for å skaffe nok besetninger av nødvendig kvalitet for å dekke behovet i sin gruppe. Godkjente formeringsbesetinger er underlagt spesifikke krav til driftsopplegg, helse og hygiene. Norsvin organiserer eget avlsarbeid på landsvin, og har de siste 10 årene søkt partnerskap for avlssamarbeid på yorkshire. Dagens Norsvin Yorkshire er en krysning mellom finsk og svensk yorkshire avlsmateriale. I 2011 inngikk Norsvin en langsiktig samarbeidsavtale med nederlandske Topigs. Topigs er et samvirkeforetak eid av nederlandske svineprodusenter, og er i dag verdens neste største avlsselskap på gris. Topigs’ Z-linje er morrasen Norsvin nå erstatter dagens Norsvin Yorkshire med i Norge, Sverige og Finland.

Avl på morraser

I et avlsarbeid på morraser er det flere ting som er av betydning enn for farraser ala duroc, hampshire etc.. Det er veldig ressurskrevende å balansere avlsarbeidet for robuste livdyr med evne til å avvenne over 30 jevne og tunge gris per årspurke, samtidig som man skal gi effektivitet og slakteverdi på slaktegrisen et positiv utgangspunkt igjennom mordyret. Kostnadene til forskning, utvikling og avlsarbeid øker på grunn av dette. Samtidig som industrien globalt integreres, så går det mot en ytterligere konsolidering blant avlsselskapene. Færre evner å levere den input som industrien krever. For Norsvin får dette følger. En av dem er å tilby avlsverktøy for besetninger som ikke vil kjøpe inn livdyr, men rekruttere disse selv. Over 50 prosent av livdyrene i Sverige og Finland kommer fra egenrekruttering. Et annet tiltak er mer spissing av rånene som inngår i ulike sædprodukter.

Sikkerhet og seleksjonsintensitet

For å holde et høyt avlsmessig nivå er noen nøkkelparametere avgjørende. Hvor sikker er man når man selekterer? Og hvor hardt kan man kan selektere? Sikkerhet er en faktor som er resultatet av mengden informasjon man har på dyret selv, de man skal velge blant, informasjon fra slektninger etc. Med rotasjonskrysning uten bruk av avlsverdier halveres sikkerheten på seleksjon og vel så det. Skal man ha 20 ungpurker som skal grise, hvor mange har man så å velge i fra? Hvis man begrenser antallet å velge i fra for mye så hjelper det ikke med all verdens sikkerhet. Et godt bilde på dette er Norsvins råneseleksjon på landsvin. Årlig fødes ca. 25.000 landsvinråner i foredlingsbesetningene. Av disse tas ca. 1.500 inn på Norsvins rånetest Delta. Av disse når ca. 50 igjennom nåløyet og får muligheten til å bli fedre til neste generasjons landsvin.

Verdien av et livdyr varierer

Ved innkjøpsrekruttering vil de samme elementene også spille inn. Her kan vi måle resultatet av denne jobben igjennom avlsverdien på avlskjernen i formeringsbesetningene. Blant Norsvins 58 godkjente formeringsbesetninger varierer gjennomsnittlig avlsverdien fra 103 til 88 (gjennomsnitt er 93). Verdien av en hybridpurke varierer med ca. kr 400,- fra topp til bunn innen formeringsbesetningene for en kombinertbesetning. Det er ingen god grunn til at variasjonen skal være så stor. Norsvin jobber med å heve nivået på de lavest rangerte formeringsbesetningene i samarbeid med slakteriene. Som kjøper er det viktig at dere stiller krav også til avlsverdi hos formeringsbesetningene dere blir tilbudt å kjøpe dyr fra, både til slakteriet ditt og til avlsbesetningen. En liste over Norsvins godkjente avlsbesetninger ligger på Norsvins hjemmeside.