Publisert: 09.09.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Litt mindre overskudd enn ventet

Bra salg gjør at det ser ut til å bli litt mindre overskudd av svinekjøtt i år enn tidligere ventet.

 


Litt mindre overskudd enn ventet

Bra salg gjør at det ser ut til å bli litt mindre overskudd av svinekjøtt i år enn tidligere ventet.

 

Nortura Totalmarked reviderte prognosen for 2010 den 8. september. Den nye prognosen viser et overskudd på 3500 tonn svinekjøtt i år, noe som er 500 tonn lavere enn prognosen satt opp for tre måneder siden. Endringen kommer som et resultat av høyere salg.

2010(sept 2010) Produksjon Imp. Salg DiffTonn % endr. Tonn Tonn % endr. TonnSvin 128500 4,2 1600 126600 2,1 3500Storfe 82031 ÷ 3 6000 90100 ÷1 ÷ 2100Sau/lam 24100 3 1200 25100 3 210Kylling 75300 9 0 75400 4 ÷ 100

12 måneders rullerende prognose, fra september i år til september neste år, viser 4100 tonn overskudd. I prognosen for neste år ligger det nå inne et overskudd på 1600 tonn i 1. tertial. Med dette volumet er man helt i grenseland for hva som er mulig å balansere uten å gjøre noe ut over de tiltakene man løpende bruker. Markedsregulator har derfor ennå ikke konkludert når det gjelder spørsmålet om å sette i verk ekstraordinære tiltak for å redusere produksjonen i denne perioden.

Økt produksjon og salg

Markedsrapporten hittil i år (uke 34) viser seks prosent økning i produksjon, og tre prosent større salg enn i fjor. Markedsoverskuddet hittil i år er på 2844 tonn og reguleringslageret er nå på 860 tonn, etter at 2605 tonn har blitt eksportert. For øyeblikket slaktes det noe mindre gris enn hva som etterspørres.