Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Litt bedre sommer


Litt bedre sommer

 

Ja så er det sommerferietid igjen, og med den kommer forhåpentlig vis også varmen og godt grillvær. Vi husker vel alle hvordan diskusjonene rundt nok grillkjøtt i butikkene gikk i fjor. Og det ble en ganske lei situasjon, ut fra svineprodusentene sitt syn, med tanke på de mengder kjøtt som var tilgjengelig da på grunn av overproduksjonen.

I år derimot er situasjonen i markedet litt annerledes. Ferskvaretilførslene har i hele år ligget godt under 100 % av etterspørselen på ferskvarer. Salget har vært langt bedre enn forventet, og vi har fortsatt lave vekter. Dette kan gi store utfordringer for foredlingsindustrien når varmen en gang slår til, og vi får håpe at alle sansene er skjerpet i forkant av årets grillsesong og at logistikken er optimal. For svineprodusentene trenger ingen svikt i salget. Vi er avhengige av at det er fult fokus på salget også i år, selv om markedet og prognosene for 2005 ser gode ut, kun 1000 tonn i pluss. Hvorfor det er så utrolig viktig å ha trøkk på salget? Jo, for prognosene for 2006 viser igjen 5000 tonn i overskudd. Og da er det uhyre viktig at fokuset ikke minskes på salg av svinekjøtt, nå som vi tilsynelatende kanskje har i minste laget i forkant av sesongen. Hvis fokuset minskes her, og salget av svinekjøtt stagnerer, vil det ta tid å få økt salget tilstrekkelig når tilførslene igjen begynner å stige og lageret hope seg opp igjen.

Om 2006 virkelig vil gi oss et overskudd på 5000 tonn er tidlig å spekulere i, men en ting er jeg likevel sikker på. Får vi ikke redusert omsetningsavgiften betydelig snart slik at økonomien hos svineprodusentene blir bedret, ja da blir ikke overskuddet som prognosert. For nå er det rett og slett tøft nok for de aller fleste av oss, og vi kan rett og slett risikere å få et for stort frafall av produsenter.

Bruken av omsetningsmidler hittil i år har vært mindre enn forventet og det samme vil være situasjonen for resten av 2005. Omsetningsavgiften blir redusert med 50 øre, fra 1. juli, og det er bra. Det er også positivt at noteringsprisen og smågrisprisen nå er på vei oppover. Det blir ikke noen byggeboom av disse økningene, men de gir oss forhåpentligvis en litt bedre sommer!