Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Litt bedre lønnsomhet i slaktegrisproduksjon

Det er håp om svak bedring av lønnsomheten i slaktegrisproduksjon. Dekningsbidraget per slaktegris kan komme opp i cirka 240 kroner etter jul, vel og merke hvis smågrisprisen ikke blir høyere enn 590 kroner.


Litt bedre lønnsomhet i slaktegrisproduksjon

Det er håp om svak bedring av lønnsomheten i slaktegrisproduksjon. Dekningsbidraget per slaktegris kan komme opp i cirka 240 kroner etter jul, vel og merke hvis smågrisprisen ikke blir høyere enn 590 kroner.

Med disse forutsetningene blir dekningsbidraget per årspurke cirka 7 800 kroner etter årsskiftet, og om lag 14 500 kroner per årspurke i kombinert produksjon. Kraftfôrprisene ser ut til å bli noe lavere enn vi regnet med i august.

Litt nærmere målpris

Med de forutsetningene som vises i tabellen, beregner vi at smågris innkjøpt i august til en noteringspris på ca 570 kr, gir et dekningsbidrag på 283 kr pr slaktegris når den leveres i november. Vi har da regnet med en prisoppgang på 1 kr pr kg slakt i løpet av oktober. Vi har videre regnet med at prisen på slakt vil gå ned med ca 1,10 kr før jul, gjennom en engrosprisnedgang på 1 kr og 10 øre økning i omsetningsavgifta. I januar går vi ut i fra en prisøkning til produsent på ca 40 øre tidlig i januar. Dette forutsetter at «to-prosenttrekket» som ble innført fra 1. juli opphører. Videre regner vi med en ny prisøkning på ca 50 øre (engrosprisøkning) fra midten av januar. Etter denne prisøkningen vil vi ligge omtrent på målpris.

Tidligere enn ventet

Smågrisprisen gikk ned med 30 kr til 540 kr fra 31/8, for så å øke igjen 28/9 og 5/10 slik at prisen da ble 580 kr. Prisoppgangen kom noe tidligere enn vi hadde regnet med i forrige Grisebørs. I skrivende stund er det usikkert om smågrisprisen øker ytterligere nå i høst. Vi har regnet med en stabil smågrispris på 590 kr fra november og videre framover. Hvis det blir rom for en engrosprisøkning neste vår etter påske, vil det bli en prisøkning på smågris i månedsskiftet januar/ februar.

Litt lavere fôrpriser

Kraftfôrprisene ser ut til å bli noe lavere enn vi regnet med i august. Hvis smågrisprisen ikke blir høyere enn 590 kroner, vil dekningsbidraget per slaktegris ligge på cirka 240 kroner etter jul.