Publisert: 01.06.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Liten gevinst av restless våtfôring

– Flere og flere velger restless våtfôring, men gevinsten er liten, mener Lisbeth Jørgensen ved Vitencenter for Svineproduksjon i Danmark


Liten gevinst av restless våtfôring

– Flere og flere velger restless våtfôring, men gevinsten er liten, mener Lisbeth Jørgensen ved Vitencenter for Svineproduksjon i Danmark

Bilde: – Restless våtfôring gir ofte ikke bedre resultater, sier Lisbeth Jørgensen i Vitencenter for Svineproduksjon. 

Flere velger restless våtfôring i Danmark. Men Lisbeth Jørgensen i Vitencenter for Svineprodukjson tror effekten av slike systemer ikke nødvendigvis blir større enn kostnaden.

– Du slipper fermentering i fôrrørene og dermed nedbryting av de kunstige aminosyrene. Å unngå slik fermentering gir en gevinst. Hun viser til et forsøk der 93 % av syntetisk lysen var nedbrutt etter 8 timer fermentering. På den annen side må et restlessanlegg være perfekt innstilt samtidig som krav til reinhold er større, sier Jørgensen.

Restless våtfôing var omtalt i forrige utgave av Svin nr 3. Systemet går ut på at fôret skyves fram i fôrstrengen av et skyvemedium, normalt vann tilsatt syre. Du unngår dermed at fôr står i fôrstrengen og fermenteres. Men det er samtidig en fare for at noen ventiler kan få skyvemedium istedenfor fôr hvis ikke anlegget er korrekt innstilt. En mulighet til å måle dette er å tilsette fargestoff i skyvemediet. Er det farge på fôret i ei tro, er det noe feil.  

–        Det er ulike erfaringer med restless våtfôing. Noen er godt fornøyd med dette, mens andre ikke merker særlig forskjell, sier Jørgensen.