Publisert: 21.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Liten endring i utviklingen

Kjøttkontrollen ved Midt-Norge Slakteri AS kjørte en registrering av bogsår fra 19.10.06 til 22.12.06


Liten endring i utviklingen

Kjøttkontrollen ved Midt-Norge Slakteri AS kjørte en registrering av bogsår fra 19.10.06 til 22.12.06

 

Ansvarlig for denne registreringen var veterinær Ellen Hovden. Her var parametrene de samme som for registreringene i 2004. Den gangen ble det registrert til sammen 10,5 % bogsår fordelt slik:

 

År 2004

Sår bare i hud                                                     5,7 % Sår gjennom huden                                            3,2 % Dype sår ned i underhudsvev                             1,4 % Åpent sår inn til knokkel                                     0,4 %

Registreringer v/Midt-Norge Sl. 2006

Sår bare i hud                                                     5,5 % Sår gjennom huden                                            4,7 % Dype sår ned i underhudsvev                             3,4 % Åpent sår inn til knokkel                                     0,2 %

– Selv om denne registreringen gikk over en kort periode, tyder mye på at vi har et stykke fram til vi kan si oss fornøyd med situasjonen. Målet er at alle svineprodusenter har en aktiv holdning til å forbedre oppstallingsforholdene til grisene sine, sier rådgiver i svineproduksjon ved Midt-Norge Slakteri AS, Ragnar Hogstad.