Publisert: 26.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

–Lite nytt …

– Det var bra å samle et så bredt panel, men diskusjonen hadde litt for sterkt fokus på konkurransen mellom aktørene, mener svineprodusent Ingve Skretting.


–Lite nytt ...

– Det var bra å samle et så bredt panel, men diskusjonen hadde litt for sterkt fokus på konkurransen mellom aktørene, mener svineprodusent Ingve Skretting.

 

Svin inviterte et knippe svineprodusenter til å komme med reaksjoner etter møtet på Undheim.

– Jeg er litt skuffa over at det var lite konstruktive forslag som kom fram. Dette har vi hørt før, sier Tor-Henrik Søiland, smågrisprodusent i Nærbø.

Han mener det må tas kontroll over markedet ved å ha en etableringsstopp i bunn og samtidig etablere en kvoteordning.

– Når markedet kommer under kontroll igjen, kan en slippe opp grepet, sier Søiland, som hevder at en reduksjon av slaktevektene ikke har særlig stor effekt.

– Markedsreguleringen fungerer ikke. Det er for eksempel mange som praktiserer en veldig finurlig måte å omgå konsesjonsreglene ved at de har et «normalt» påsett, sier Prima-leverandøren.

 

KREVENDE

Ingve Skretting driver slaktegrisproduksjon på Varhaug. Han mener at næringen vil ri av svingningene framover, men at det blir krevende

– Mange av problemstillingene vi er oppe i nå kommer av at beslutningsta- kere og politikere ikke handler til det beste for bøndene. Eksempler er forrige behandling av konsesjonsforskriftene da en valgte heving av konsesjonsgrensene, samt årspurketelling i stedet for antall solgte smågris. Begge punkt var i strid med anbefalinger fra både Norsvin og Gilde i høringsrunden, sier Gildeprodusenten, som samtidig hevder at en må oppfordre til å støtte opp om de ordningene som er nå, og at de må være frivillige og kompenserte.

 

– AVSPORING

– Jeg trodde det skulle blitt litt høyere temperatur og mer debatt, men det ble det ikke, sier svineprodusent Hanne Våland.

– Men alle som ville fikk komme med sine meninger, og det er jo bra.

Slaktegrisprodusenten fra Nærbø er styremedlem i Norsvin Rogaland, og stiller seg bak de forslagene som ble lagt fram på møtet. Samtidig synes hun det er en avsporing av debatten å henge seg opp i slaktevekt når det produseres for mye smågris.

– De som er satt til å styre reguleringer må sørge for at det produseres det markedet har behov for, til fordel for produsent, forbrukere og industri. Prima matselger alt det vi produsenter leverer. Dessuten tar vi vår del ved å betale omsetningsavgift, sier Våland.

Geir Heggheim er svineprodusent på Tau i Ryfylke, og nestleder i Norsvin Rogaland. Han synes det var positivt å kalle sammen til møte.

– Jeg stiller meg bak forslagene som Norsvin Rogaland la fram. Dette er et forslag til en samlet pakkeløsning, hvor vi både foreslår en reduksjon av målprisen og samtidig noen motstrukturelle tiltak. Jeg mener at det grunnleggende problemet er at vi i dag har en for høy produksjonskapasitet, og dagens reguleringsordninger bare har i seg midlertidig effekt.

Norsvin Rogalands forslag innebærer en oppkjøpsordning, men da er det viktig at vi også foreslår tiltak for å bremse strukturutviklingen, det være seg styrking av distriktsgrisen og likeledes en betydelig økning av produksjonstillegget for de første 30 purkene, sier Heggheim.