Publisert: 18.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lite legemidler til dyr


Lite legemidler til dyr

 

Legemiddelindustriforeningen lager hvert år en oversikt over tingenes tilstand på legemiddelfronten. I utgaven for 2006 heter det at legemidler til dyr representerer et relativt lite marked i Norge sammenliknet med legemidler til mennesker. I 2005 ble det omsatt legemidler til dyr til en anslått verdi av 350–400 millioner kroner. 

Det er fri prissetting på alle legemidler til dyr, i motsetning til reseptbelagte legemidler til mennesker der staten bestemmer maksimalprisen. 

Fiskevaksiner er de legemidlene med høyest omsetning innen veterinærmedisinske legemidler, og bruken av dem har redusert bruken av antibiotika kraftig. 

Når det gjelder omsetningen av legemidler til varmblodige dyr står selskapsdyr for 58 prosent av omsetningen, mens matproduserende dyr står for 42 prosent.