Publisert: 08.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Likestillingspris til Norsvin

Jeg er kjempestolt av Norsvin og alle de positive bølgene vi skaper, sa styreleder i Norsvin, Kristin Ianssen etter å ha fått utdelt Norsk Landbrukssamvirkes likestillingspris.


Likestillingspris til Norsvin

Jeg er kjempestolt av Norsvin og alle de positive bølgene vi skaper, sa styreleder i Norsvin, Kristin Ianssen etter å ha fått utdelt Norsk Landbrukssamvirkes likestillingspris.

Prisen gis til kandidater som har oppnådd spesielle mål, eller som har utmerket seg på andre måter i arbeidet med å øke rekrutteringen av kvinner til styrene i landbrukssamvirkets organisasjoner. I juryens uttalelse ble det blant annet sagt at Norsvin har jobbet lenge og godt med å oppnå likestilling i organisasjonen. – Og ikke minst har det vært et ekte og gjennomgripende engasjement, noe som går igjen i hele organisasjonen, sa juryens leder, Inger Solberg, Innovasjon Norge.

 

 I juryen sitter også Beate Gangås, likestillings- og diskrimineringsombud, Marie Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet, og Brita Drangsholt Jaksjø, Norsk Landbrukssamvirke. Det var Kristin Ianssen og Rolf Ole Tomter, direktør i Norsvin som på vegne av Norsvin mottok prisen. Og som seg hør og bør fikk ikke direktøren sagt mange takkeordene før styrelederen grep mikrofonen og satte Tomter på sidelinja. Han egnet seg bedre som «tause Birgitte» ved denne anledningen.

 

 – Jeg håper at det er siste gang denne prisen blir delt ut, sa Kristin Ianssen. En slik pris burde ikke være nødvendig i den tida vi lever i, da likestilling mellom kjønnene er en naturlig ting.

 

 I Norsvins styre er kvinneandelen nå hele 60 prosent. To kvinner er medlemsvalgte, og en kvinne er administrativt oppnevnt av Nortura. To av de mannlige styremedlemmene er medlemsvalgte, og blant de to ansattvalgte er kvinneandelen 50 prosent. Også i ledelsen er kvinneandelen 50 prosent. I tillegg er halvparten av de som jobber i Norsvin jenter. Dette er gode tall å vise til, og også naturlig i en organisasjon hvor en er like vant med at jenter som gutter driver gard og svineproduksjon. Norsk Landbrukssamvirke hadde som ambisjon at kvinneandelen i landbrukets organisasjoner skulle være 40 prosent i 2008.