Publisert: 07.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Leverandørnummer med i slaktedataene

Nå følger leverandørnummeret med i slaktedataene fra Nortura og vises i Ingris. Dette gjør det enklere å kjøre separate p-rapporter for hver avdeling i tilvekstdelen av Ingris.


Leverandørnummer med i slaktedataene

Nå følger leverandørnummeret med i slaktedataene fra Nortura og vises i Ingris. Dette gjør det enklere å kjøre separate p-rapporter for hver avdeling i tilvekstdelen av Ingris.

 

Flere leverandørnummer

Mange slaktegrisprodusenter har flere avdelinger eller hus som de ønsker å beregne separate produksjonsresultater for. I tilvekstdelen av Ingris er det tatt høyde for dette om smågris, slakt og fôr kan fordeles på de ulike avdelingene. En del produsenter har fått flere klubber og leverandørnummer på slakteriet for å skille slakt fra ulike avdelinger, men fram til nylig ble alt slått sammen i slaktedataene til Ingris. Nå har Nortura forandret på dette slik at leverandørnummeret følger med slaktedataene. Og Ingris er omprogrammert slik at leveranser på ulike leverandørnummer vises hver for seg i skjermbildet ”slakt”.

Fordeling av slakt på ulike avdelinger

I skjermbildet ”Slakt sin øvre halvdel ”Slakt total” vises nå slakteleveranser på samme dato, men på ulike leverandørnummer på hver sine linjer. Dermed har det blitt enkelt å koble den enkelte leveranse til riktig avdeling i tilvekstdelen av Ingris. Slaktene legges til riktig avdeling ved å aktivere den aktuelle linja i ”Slakt total” og klikke i feltet ”Endre avdeling”. Nå dukker det opp noen nye felt øverst i skjermbildet der en velger riktig avdeling til det aktuelle leverandørnummeret og klikker på ”Lagre”. Om en klikker i feltet ”Vis detaljer” etterpå, vises alle slaktene levert på en dato og et leverandørnummeret med registrert avdeling. Hver linje i ”slakt total”-bildet må få registrert en avdeling for å kunne kjøre produksjonsrapporter for de ulike avdelingene

Ny avdelinger under tilvekstdelen opprettes under ”Besetningsinndeling” og ”Puljer/avdelinger”. Trenger du flere leverandørnummer ved levering av slakt så kontakt Nortura.

Fôr til avdelingene

For å kunne kjøre fullstendige produksjonsrapporter på ulike avdelinger må en også kunne skille og registrere fôrforbruk på hver enkelt avdeling. For å få til dette må en ha bløtfôringsanlegg eller datastyrt tørrfôringsanlegg som leser av utfôret mengde til ulike binger eller avdelinger, eller at en har separate siloer for de ulike avdelingene.

Antall slakt

Fra tid til annen leveres det slaktegriser som enten klassifiseres som purke (tung gris) eller råne. Slakt som er klassifisert som purke eller råne inngår ikke automatisk i datagrunnlaget for beregning av slaktegris p-rapport. Disse slaktene må manuelt få endret varekode til en eller annen slaktegrisvariant i bildet ”Slakt detalj”. Nå er det blitt lettere å finne igjen leveranser hvor det levert annet enn vanlig slaktegris. Ved siden av kolonnen med ”Antall” vises ”Herav annet”.