Publisert: 11.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lett marked, men litt store lagre

Det er fortsatt komfortable forhold i svinekjøttmarkedet. Tilførslene av svinekjøtt var like store i uke 44 som for et år siden, og salget har i samme tidsrom vært fem prosent større.


Lett marked, men litt store lagre

Det er fortsatt komfortable forhold i svinekjøttmarkedet. Tilførslene av svinekjøtt var like store i uke 44 som for et år siden, og salget har i samme tidsrom vært fem prosent større.

 

Med dette som bakteppe kan det virke litt underlig å skrive at lagrene av svinekjøtt likevel er litt for store. Det er nok gris, selv om en skulle tro at det motsatte var tilfellet. Men det finnes en forklaring;

 

MINDRE SKJÆRING

– Vi har faktisk bygd opp lagrene litt i det siste. Det skyldes først og fremst at Gilde har dratt ned skjæringa både av storfe og gris. Til tross for dette har vi altså en økning i engrossalget på fem prosent, og det forteller mye om hvilket eventyrlig godt salg vi har hatt i år. Men vi må regne med at dette kommer til å synke utover vinteren. Den reduserte skjæreaktiviteten vil vare litt til. Dette at vi fryser inn mer gris og storfe som følge av redusert skjæreaktivitet gir oss en voldsom belastning på fryseriene. Vi må huske på at vi også er midt i lammesesongen. Derfor er jeg litt avventende når det gjelder utsiktene framover, men for all del; det er ingen grunn til å ta fram de store overskriftene over det som skjer nå. Markedssituasjonen er veldig god, og vi er vel spent på om den svake nedgangen vi har sett i antall bedekninger hittil vil fortsette. Det kan hende at bedre økonomi i smågrisproduksjonen har fått noen produsenter til å kvikne til litt. Vi har ikke akkurat lange ventelister på smågris for tida. Det kan jo også være et uttrykk for at bedringen ikke har slått like sterkt ut hos slaktegrisprodusentene ennå. Så jeg er litt avventende, sier direktør Trygve Brandrud i Gilde Norsk Kjøtt.

Smågrisprisen gikk ned 20 kroner mandag den 14. november, og den går ned ytterligere 20 kroner den 28. november. En ny prisnedgang vil ventelig også komme etter nyttår. Parallelt med dette vil omsetningsavgifta også gå ned.

– Prisnedgangen før jul er i tråd med den praksisen vi har fulgt lenge. Hvis vi har for liten prisforskjell før og etter jul så greier vi ikke å skape den flodbølgen av kjøtt som vi trenger før jul for å få norsk fersk ribbe. Det er ingen tvil om at kjedene vil ha mindre frossen ribbe nå enn før, sier Brandrud.

 

PROGNOSEN STÅR VED LAG

Siste prognose for 2006 viser et overskudd av svinekjøtt på 4400 tonn. Bak denne prognosen ligger det forutsetninger om høyere seminsalg enn det som har vist seg den siste tida. På den andre siden kan økte lagre gi et trykk i markedet som ikke var forutsatt da prognosen ble lagd. Det ligger også inne en forutsetning om tre kilo høyere slaktevekt i neste års prognose. Alt i alt står derfor prognosen ved lag, og markedsregulatoren føler ikke at den er uaktuell slik bildet ser ut nå. Det ligger en forutsetning om 90 øre lavere pris enn målprisen i første halvår neste år.

 

Svinekjøttmarkedet per uke 44/05. (Avvik 2004) (tonn)

Produksjon

90 607

05/04 i %

100

Import

2098

Salg

92 267

05/04 i %

105

Markedsbalanse

438