Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Leaser innredning og ventilasjon

I Rogaland er leasing vanlig finansieringsform for deler av grisehuset. Irene og Magnus Folkvord leaset innredning, ventilasjon og fôringsanlegg.


Leaser innredning og ventilasjon

I Rogaland er leasing vanlig finansieringsform for deler av grisehuset. Irene og Magnus Folkvord leaset innredning, ventilasjon og fôringsanlegg.

 

Magnus og Irene Folkvord i Sandnes har gård med 360 mål god jord og mjølkeproduksjon i samdrift med nabo. Magnus er en av mjølkebøndene som har sagt han aldri skulle starte med gris.

I fjor gjorde de likevel nettopp dette. Folkvord valgte å bli satellitt i purkeringen, og bygde grisehus med 60 FTS-light binger. Dermed blir også Irene fullt sysselsatt på gården. Grisehuset er i 980 m2 i utvendig mål, og ble satt opp for 3 millioner pluss rundt en halv million i egeninnsats.

– Vi var fire som bygde omtrent samtidig og hentet inn priser fra leverandører i fellesskap. Både naboen og vi bygde også akkurat identisk grisehus. Det sparte vi kroner på, forklarer Folkvord.

 

GASS OG FREKVENSSTYRTE MOTORER

Det nye grisehuset har binger på 3,5 x 2,5 meter med 1,20 m gjødselrist i støpejern. I gulvet er det vannbåren varme. Det uvanlige er at anlegget er gassfyrt. – Vi kjøper gass for 4 kroner per kg. Jeg tror fyringsutgiftene vil bli et sted mellom 25 000 og 30 000 kroner i året. Det gir rimelig fyring i forhold til strøm, forklarer Folkvord.

I taket sparer også Folkvord strøm. De har ventilasjonsvifter med frekvensstyrte motorer, hvilket er litt dyrere å kjøpe, men lønnsomt i lengden. Ventilasjonen er forøvrig pustende himling.

Til å mate grisen er det heller ikke valgt rimeligste løsning. De har våtfôringsanlegg med ulike fôrsløyfer og tre kraftfôrsiloer slik at det kan fôres med ulike fôrslag i de tre FTS-avdelingene, samt mottaksavdelingen.

– Broren min har vært montør av fôringsanlegg, vi sparte på å gjøre monteringsjobben som egeninnsats, opplyser Magnus.

 

LEASER FÔRING, VENTILASJON OG INNREDNING

Av en pris på 3 millioner har Folkvord leaset 1,1 million. Det er fôringsanlegg, ventilasjon, innredning og kraftfôrsiloer som er leaset.

– Noen leaser også vegger og tak, men det ville ikke vi. Vi kunne leaset inventaret på åtte år, men har valgt å lease det på 10 år. Det er passe tid i forhold til varighet, og hvor mye vi må betale hvert år. Om 10 år må en del av anlegget skiftes ut uansett og da er det greit at alt er avskrevet, sier Folkvord. Under leasingperioden er det for øvrig han som må stå for nødvendig vedlikehold.

– Fordelen med å velge leasing er todelt, det blir enklere å finansiere grisehuset, og vi får skrevet av anlegget før prisstigning spiser opp avskrivingene, forklarer Folkvord og forsvinner inn i grisehuset. Det er tid for ny pulje med grising og grisunger.