Publisert: 15.02.2010 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lavere purkedødelighet utendørs og i små besetninger

En ny undersøkelse fra England antyder at purkedødeligheten har økt de siste årene på grunn av høyere dyretetthet i en stadig mer effektiv produksjon, samt risikoen for rettslig forfølgelse ved å sende syke dyr til slakteriet og en manglende kapasitet til å kunne behandle syke dyr på gården. Hvis en sammenligner dødeligheten blant purker i besetninger med ulikt produksjonsnivå er det en svak trend for at dødeligheten stiger med antall avvente per årspurke. Samtidig viser undersøkelsen at produsenter som produserer mer en 26 grisunger per årspurke, har en lavere dødelighet.

Undersøkelsen sammenlignet også ulike driftsformer, og kom frem til noen interessante trender. Purkedødelighet i innendørs besetninger er dobbelt så stor som i utendørs besetninger (ca 4,2 % mot ca 2,1 %). I tillegg så man forskjell i dødelighet blant innendørs besetninger med stor bruk av spaltegulv (5,4 %) sammenlignet med besetninger hvor purkene gikk mye på talle (4,3 %). Disse trendene er kanskje ikke så overraskende når en tar hensyn til at så mye som 50 – 70 % av purkedødeligheten i noen besetninger i England skyldes beinproblemer og skader som har resultert i nødslakt på gården.

En klar trend som kom frem av undersøkelsen er at purkedødeligheten er avhengig av besetningsstørrelse. I besetninger med mer enn 700 purker var døde- ligheten blant purkene 3,5 gang så stor som i besetninger med 100 purker eller mindre. Undersøkelsen antyder at dette blant annet kan skyldes at mindre besetninger har mer tid og mulighet til å ta vare på syke og skadede dyr.

Fokuset på purkedødelighet har blitt viktig i flere land og i Danmark har de startet opp kampanjen SoLiv som har som mål å få ned dødeligheten blant purker i svineproduksjonen. Høy dødelighet blant purker er en kostbar affære for svineproduksjonen. Tapt produksjon (avhengig av hvor i produksjonsstadiet purka befinner seg), for tidlig utrangering av rekruttpurker, verditap ved nødslakt og ikke minst velferdsproblemet som høy purkedødelighet representerer, gjør at det blir stadig viktigere med fokus på denne delen av svineproduksjonen.

Forfatter: Mark White, veterinær, Storbritannia Les mer på: www.thepigsite.com og www.nadis.org.uk  


Lavere purkedødelighet utendørs og i små besetninger

En ny undersøkelse fra England antyder at purkedødeligheten har økt de siste årene på grunn av høyere dyretetthet i en stadig mer effektiv produksjon, samt risikoen for rettslig forfølgelse ved å sende syke dyr til slakteriet og en manglende kapasitet til å kunne behandle syke dyr på gården. Hvis en sammenligner dødeligheten blant purker i besetninger med ulikt produksjonsnivå er det en svak trend for at dødeligheten stiger med antall avvente per årspurke. Samtidig viser undersøkelsen at produsenter som produserer mer en 26 grisunger per årspurke, har en lavere dødelighet.

Undersøkelsen sammenlignet også ulike driftsformer, og kom frem til noen interessante trender. Purkedødelighet i innendørs besetninger er dobbelt så stor som i utendørs besetninger (ca 4,2 % mot ca 2,1 %). I tillegg så man forskjell i dødelighet blant innendørs besetninger med stor bruk av spaltegulv (5,4 %) sammenlignet med besetninger hvor purkene gikk mye på talle (4,3 %). Disse trendene er kanskje ikke så overraskende når en tar hensyn til at så mye som 50 – 70 % av purkedødeligheten i noen besetninger i England skyldes beinproblemer og skader som har resultert i nødslakt på gården.

En klar trend som kom frem av undersøkelsen er at purkedødeligheten er avhengig av besetningsstørrelse. I besetninger med mer enn 700 purker var døde- ligheten blant purkene 3,5 gang så stor som i besetninger med 100 purker eller mindre. Undersøkelsen antyder at dette blant annet kan skyldes at mindre besetninger har mer tid og mulighet til å ta vare på syke og skadede dyr.

Fokuset på purkedødelighet har blitt viktig i flere land og i Danmark har de startet opp kampanjen SoLiv som har som mål å få ned dødeligheten blant purker i svineproduksjonen. Høy dødelighet blant purker er en kostbar affære for svineproduksjonen. Tapt produksjon (avhengig av hvor i produksjonsstadiet purka befinner seg), for tidlig utrangering av rekruttpurker, verditap ved nødslakt og ikke minst velferdsproblemet som høy purkedødelighet representerer, gjør at det blir stadig viktigere med fokus på denne delen av svineproduksjonen.

Forfatter: Mark White, veterinær, Storbritannia Les mer på: www.thepigsite.com og www.nadis.org.uk