Publisert: 14.02.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lavere kornpriser – usikkerhet rundt WTO-avtale


Lavere kornpriser – usikkerhet rundt WTO-avtale

 

Ekspedisjonssjef Leif Forsell i landbruks- og matdepartementet innledet presentasjonen av kraftfôrprosjektet. Forsell åpnet med å påpeke at befolkningen i Norge ville øke med fem prosent de neste sju årene. Kjøttforbruket ville øke enda mer. Norsk kornproduksjon blir derfor viktig, sa Forsell.

Forsell var også inne på mulige endringer som følge av ny WTO-avtale.

– Import vil øke som følge av en ny WTO-avtale. Færre landbruksvarer enn før vil ha høy tollbeskyttelse, sa Forsell, og antydet at korn blir en av varene med klart mindre beskyttelse. Det betyr lavere kornpriser. Dette kan en derfor forvente framover. USA og EU prøver nå å få WTO forhandlingene på sporet igjen etter at det har vært stille siden i sommer.

– Men uansett hva som skjer i WTO er det viktig for landbrukspolitikk, arealbruk og geografisk fordeling å ha en stor norsk husdyrproduksjon. Dette er også viktig for denne næringens konkurransekraft, sa Forsell.