Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lavere dekningsbidrag i 2009

Dekningsbidrag og lønnsomhet blir lavere i 2009 enn i 2008. Det er særlig i smågris- og kombinertproduksjon at lønnsomheten blir klart lavere enn i 2008. Årsaken er lavere kjøttpriser pga markedssituasjon samt høyere kraftfôrpriser.


Lavere dekningsbidrag i 2009

Dekningsbidrag og lønnsomhet blir lavere i 2009 enn i 2008. Det er særlig i smågris- og kombinertproduksjon at lønnsomheten blir klart lavere enn i 2008. Årsaken er lavere kjøttpriser pga markedssituasjon samt høyere kraftfôrpriser.

Priser

I prognosen har vi lagt inn at smågrisprisen vi har hatt fra 5. januar (600 kr) også vil gjelde framover. Kraftfôrprisen har økt mer enn vi regnet med i forrige Grisebørs og prisøkningen på slakt på 70 øre per kg kom ikke før 26. januar. Dette gjorde at dekningsbidragene ble noe lavere i januar enn forventet.

Fra 1.1.2009 ble det som følge av jordbruksavtalen en målprisøkning på 0,85 kr og i tillegg 0,24 kr gjennom justeringsforhandlingene. Målprisøkningen skulle i utgangspunktet kompensere for økningen i kraftfôrkostnader. Men på grunn av usikkerhet i forhold til om markedet tåler at det tas ut en høyere pris, har en vært forsiktig med å øke engrosprisen etter nyttår. Per uke 6 var prisen kr 1,05 under målpris.

Markedssituasjonen vil avgjøre om det blir grunnlag for å ta ut en høyere pris framover. Dersom svinekjøttsalget viser seg å bli bra fra påske og videre ut over våren, kan det bli mulighet for en høyere avregningspris, men i vår prognose har vi gått ut i fra at dagens avregningspris blir gjeldende også etter påske. Vi har lagt til grunn at kraftfôrprisene vil stige jevnt med ca 2 øre per måned fram til mai. Kraftfôrprisene er nå ca 40 øre høyere enn på samme tid i fjor.

Lønnsomheten

I slaktegrisproduksjon ble gjennomsnittlig dekningsbidrag i 2008 kr 203 per gris. Lønnsomheten var best i januar-mars og november måned. Fra 1.7.2008 regner vi med noe høyere fôrforbruk enn tidligere i kalkylen. Dette utgjør 13 kr per gris i økte kostnader i 2. halvår. Vi regner nå med at det går med 2,75 FEn per kg tilvekst i slaktegrisproduksjon. I smågrisproduksjon ble gjennomsnittlig dekningsbidrag kr 10076 per årspurke. Her var lønnsomheten betydelig bedre de første fire månedene av året, for så å bli gradvis redusert. I kombinert produksjon ble gjennomsnittlig dekningsbidrag kr 16194 per årspurke i 2008.

De økte fôrprisene og lavere smågrispris gjør at forventet lønnsomhet i 1. halvår av 2009 vil ligge betydelig under 2008-nivået både i smågris- og kombinert produksjon, mens slaktegrisproduksjon blir mer på nivå med fjoråret. Dersom markedssituasjonen gir rom for å ta ut høyere engrospris på svinekjøtt kan lønnsomheten bli noe bedre. Økningen i kjøttprosent etter at det ble ny ligning ved bruk av GP7, ser ut til å gi 25 – 30 øre høyere pris på slakt enn vi hadde regnet med i desember.