Publisert: 22.02.2011 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lav DON – likevel problem

Svineprodusenter i Rogaland har hatt problem med purkefôr selv om innhold av DON var under grenseverdien


Lav DON – likevel problem

Svineprodusenter i Rogaland har hatt problem med purkefôr selv om innhold av DON var under grenseverdien

.

Det har vært noen reaksjoner etter artiklene om mykotoksiner i forrige SVIN. Det er særlig i Rogaland svineprodusentene virker være opptatt av dette. Men svineprodusent Knut Langeteig tror problemene finnes i hele Norge. – Jeg synes Norsvin tar alt for lett på dette. Det koster sikkert noe å få på plass strengere grenseverdier, men det vil koste klart mer å ikke få dette på plass. Norsvin må ta ansvar, sette seg i førersete og finne en vei ut av mykotoksin problematikken, mener Langteig. Alternativt tror han organisasjoner som Forum Gris får en viktigere rolle framover. Når det gjelder kraftfôrbransjen mener han de må fokusere mye bredere enn bare DON. – Det blir som å lage gjødselplan når en bare vet innhold av fosfor i gjødsla, sier Langeteig.I Rogaland tok Forum Gris i desember ut kraftfôrprøver av purkefôr hos fire besetninger. De rapporterte alle om problemer med matlyst og melkeevne hos purkene. Kraftfôret kom fra samme leverandør og også samme parti hos denne leverandøren. Prøvene ble målt på DON og hos to av svineprodusentene lå nivået over 900 i DON, men de to andre lå mellom 300 og 400 (det vil si under grenseverdien for DON). – Men symptomer og problemer i besetningene så ikke ut til å ha noen sammenheng med om grenseverdien lå over eller under 500, sier smågrisprodusent og leder Wenche Erga i Forum Gris Rogaland. Hun lurer på om mykotoksiner og DON kan variere mye innen et kraftfôrlass. Hun understreker at Forum Gris er nøye med prøvetakningen og tar prøver flere steder i lasset/kraftförsiloen. – Kanskje er det mer eller mindre tilfeldig om prøvene viser 300 eller 900 i DON. Kraftfôrbransjen sier de har kontroll, men det tviler jeg på om de har, sier Erga.