Publisert: 08.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lantmännnen gjør milliardinvestering i etanoldrivstoff

Ingen skal beskylde svenske bønder for ikke å satse på alternativ energi. Det svenske felleskjøpet, Lantmännen, satser nå én milliard svenske kroner på et nytt etanolanlegg som skal tas i bruk i 2008.


Lantmännnen gjør milliardinvestering i etanoldrivstoff

Ingen skal beskylde svenske bønder for ikke å satse på alternativ energi. Det svenske felleskjøpet, Lantmännen, satser nå én milliard svenske kroner på et nytt etanolanlegg som skal tas i bruk i 2008.

 

Anlegget skal bygges i Norrköping, sør for Stockholm. Det nye etanonanlegget skal produsere 150 millioner liter drivstoffetanol i året. Lantmännen skriver i en pressemelding at det svenske markedet for drivstoffetanol ventes å øke fra dagens 250 millioner liter til 500 millioner liter i 2008 når den nye fabrikken settes i drift. Med dette venter selskapet at den innenlandske andelen av drivstoffetanol kommer til å øke fra cirka 20 prosent i dag (2005) til 40 prosent i 2008.

– Andelen biler som går på fleksibelt drivstoff fortsetter å øke, og vi forventer at EU tillater å øke innblandingen i vanlig bensin fra dagens 5 prosent til 10 prosent. Etanol er det eneste mulige bioalternativet til bensin. Med det nye anlegget møter vi kundenes etterspørsel av fornybare driftsmidler, samtidig som vi reduserer avhengigheten av importert fossilt brensel, sier Birgitta Johansson- Hedberg, administrerende direktør og konsernsjef i Lantmännen.

Det nye anlegget blir kornbasert, og skal forbruke cirka 400 000 tonn korn, tilsvarende et areal på 70 000 hektar, eller 700 000 dekar som vi sier i Norge. Anlegget vil også bidra til å løse det svenske kornoverskuddet.

 

Lantmännen kjøper bensinselskapLantmännen Energi kjøper den svenske miljøbensingruppen Aspen.

Med dette styrker det svenske felleskjøpet sin internasjonale profil når det gjelder bruk av alternativ energi. Aspens produksjonsanlegg ligger utenfor Göteborg, og Aspen er markedsleder på produksjon av alkylatbensin i Sverige og i de eksportlandene hvor selskapet har satset. Aspengruppen omsetter for omlag 240 millioner svenske kroner, og har 40 ansatte. Hovedproduktet er miljøbensin med to prosent totaktsolje som pakkes i forskjellige størrelser. Det selges først og fremst til bensindrevne redskaper og småmotorer, eksempelvis gressklippere, motorsager, scootere og båtmotorer. Alkylatbensin er fri for helseskadelig bensen og aromater som finnes i vanlig bensin.