Publisert: 04.03.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lantmännen styrker seg i Tyskland och Baltikum


Lantmännen styrker seg i Tyskland och Baltikum

 

Scandinavian Farmers, som eies av Lantmännen och Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG), erverver ni prosent av aksjene i HaGe Kiel og selskapets virksomhet i Baltikum.

HaGe Kiel overtar samtidig Scandinavian Farmers’ virksomhet i Polen.

HaGe Kiel er Tysklands tredje største lanbruksforetak, og det arbeider i nord-Tyskland og Polen. Virksomheten omfatter blant annet salg av driftsmidler til bøndene, kornkjøp og fôrproduksjon. Konsernet omsetter for cirka 8,75 milliarder kroner (SEK), og har cirka 1500 ansatte.

– Gjennom handelen styrker vi posisjonen vår i Baltikum ytterligere, og samler fokus i Østersjøområdet. Gjennom eierskapet i HaGe Kiel får vi også bredere kontaktflate mot Tyskland og Polen. Internasjonal vekst har høy prioritet i Lantmännen, og samarbeidet med enda en internasjonal part er derfor viktig strategisk for oss, sier konsernsjef Birgitta Johansson-Hedberg i Lantmännen.

Ved å samarbeide med danske og tyske landbruksselskaper håper Lantmännen å styrke sin posisjon i markedet. Samarbeidet har også tidligere omfattet blant annet felles gjødselinnkjøp, noe som bedrer forhandlingsposisjonen.