Publisert: 12.04.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lantmännen og Scan finansierer husdyrsatsing

I Sverige har Lantmännen og Scan (Felleskjøpet og Nortura) et felles investeringsselskap, Tillväxtbolaget. Disse er med på større satsinger i husdyrproduksjon.


Lantmännen og Scan finansierer husdyrsatsing

I Sverige har Lantmännen og Scan (Felleskjøpet og Nortura) et felles investeringsselskap, Tillväxtbolaget. Disse er med på større satsinger i husdyrproduksjon.

Brødrene Ekström Ved Ørebro i Sverige har nettopp satset 25 millioner NOK i nye grisehus. Spesielt ved satsingen er imidlertid finansieringen. Grisehusene er skilt ut i eget selskap der samarbeidspartnerne Läntmannen og Scan gjennom selskapet Tillväxtbolaget har gått inn med en eierandel på 25 prosent.  Brødrene Anders og Henrik Ekström eier 37,5 prosent hver.

– Dermed ble toppfinansieringen sikret, og en får også lettere lån i banken til resten av finansieringen. Dette var viktig for at vi i det hele tatt kunne satse, forteller storebror Anders Ekström. Det var brødrene som kontaktet Tillväxtbolaget etter et besøk i Skåne der et nytt grisehus var finansiert på tilsvarende måte.

– Vi fikk snart besøk av Pelle Wigh i Tillväxtbolaget. Sammen gikk vi gjennom gårdens regnskap, så på byggeplaner og hva, hvor og hvordan vi tenkte med et nybygg, forteller lillebror Henrik. Det hele endte med et samarbeid.

 

Styremøter i grisehuset

Like viktig som å få finansieringen på plass er at selskapet har fått et profesjonelt styre til å følge opp satsingen. Her sitter begge brødrene pluss Pelle Wigh og en ekstern betalt økonom.

– Vi har møter hvert kvartal der vi går gjennom tall og ser hvordan det hele går, forteller Anders. Minst en gang i måneden har han også telefonkontakt med Tillväxbolaget og Pelle Wigh.  

– Disse kontaktene pluss møtene har vært veldig nyttige, mener Anders.

 

Slakt ikke nødvendigvis til Scan

Samarbeidet med Tillväxtbolaget betyr ikke at grisen nødvendigvis må leveres til Scan sine slakterier.

– Vi kan levere dit det er mest lønnsomt, men Scan må kontaktes for å komme med tilbud, forteller Anders.

– Det er slik i dette tilfellet, men det normale er leveranse til Scan, sier Wigh. Nå lager gården sitt eget svinefôr, slik at heller ikke Lantmännen har kraftfôrsalg til selskapet.

– Men vi handler veldig mye gjennom Lantmännen, forteller Anders.

Finansiering og eierandel er derimot slik at det betales normal rente for kapitalen. I løpet av sju år skal brødrene kjøpe ut samarbeidspartneren. Det er altså ikke noe evig eierandel Lantmännen og Scan har i Norrgården.

– For oss er det viktig at noen satser på svensk husdyrproduksjon. Og vi vil vise at slik satsing kan være lønnsomt både overfor banker og andre bønder, forklarer Tillväxtbolaget og Pelle Wigh.  

 

Får gode råd

-Det kan også være krevende for en bonde å gå fra å ha en liten vellykket bedrift til å drive et større selskap. Det krever annerledes fokus. For eksempel vil flere faste ansatte bety en ny situasjon og dermed et annet fokus, sier Wigh.

– I tillegg til finansieringen er derfor rådgivning og det å få selskapet på riktig kurs i starten en veldig viktig del av dette, forteller Wigh. I hovedsak gjøres slik rådgivning gjennom å ha et styre der styremøtene blir en slags rådgivnings og diskusjonsarena. I tillegg leies ofte inn en økonom eller annen nødvendig kompetanse på styremøtene.

– Vi får en bedre forståelse av å drive et større selskap med ansatte. Vi er også raske med å sette inn tiltak hvis noe ikke fungerer i grisehuset. Vi har gjennom dette blitt mer profesjonelle både som bønder og arbeidsgivere, mener Henrik Ekström.