Publisert: 08.04.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lang og tro tjeneste


Lang og tro tjeneste

Flere nøkkelmedarbeidere i Norsvin ble takket for lang og tro tjeneste under organisasjonens årsmøte på Hamar. Peer Ola Hofmo fikk gullklokke for 25 års ansettelse, mens Øystein Rognstad, Svein Erik Stavne og Bjarne Jakob Trodahl fikk Norges Vels fortjenestemedalje for 30 års innsats i Norsvin. Det samme gjorde Roar Nyhus, som ikke var tilstede da bildene ble tatt.