Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Landets 9. purkering

Purkeringen i Tysvær blir høyst sannsynlig landets 9. purkering. Åtte er i drift per i dag, og bøndene i Tysvær ligger deretter først i løypa. Den tiende i Telemark har planlagt grising noen uker etter bøndene i Tysvær. Den ellevte havner i Hedmark med byggestart i sommer og første grising i juni neste år.


Landets 9. purkering

Purkeringen i Tysvær blir høyst sannsynlig landets 9. purkering. Åtte er i drift per i dag, og bøndene i Tysvær ligger deretter først i løypa. Den tiende i Telemark har planlagt grising noen uker etter bøndene i Tysvær. Den ellevte havner i Hedmark med byggestart i sommer og første grising i juni neste år.

 

I tillegg kommer en eller to purkeringer i Midt Norge (se forrige utgave av Svin), pluss en ny i Akershus. Også i Vestfold er det planer om en eller to nye purkeringer, mens den i Nord- Norge er lagt på is.

Purkeringen i Tysvær er spesiell også på den måten at naveier og de aller fleste satellittene ikke har drevet med gris tidligere. Fra før er det mye gris i Rogaland, men i dette området på grensen mot Hordaland er det ikke like tett mellom besetningene. Situasjonen med for mye smågris i Rogaland ser også ut til å ha snudd. Flere slaktegrishus er bygd eller er under bygging.