Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Landbruksjobber har fått bedre image

Også i Danmark er interessen for å ta landbruksutdanning hos ungdommen svakt stigende. Om lag 1 000 elever starter hvert år på modul 1 i grunnutdannelsen for å få tittelen faglært landmand.


Landbruksjobber har fått bedre image

Også i Danmark er interessen for å ta landbruksutdanning hos ungdommen svakt stigende. Om lag 1 000 elever starter hvert år på modul 1 i grunnutdannelsen for å få tittelen faglært landmand.

 

– Ja, vi har faktisk sett en gledelig stigning i interessen. Så skal det sies at også det generelle antall ungdommer stiger svakt i Danmark for tiden, sier Karsten Støvring til Svin. Han er til daglig lærer ved Bygholm Landbrugsskole på Jylland, og vi treffer ham på Agromekstand i Herning for danske landbruksskoler.

Han tror at profesjonaliseringen av landbruket har gjort det mer attraktivt å søke seg jobb i næringa. Arbeids- og lønnsforholdene er ryddigere og bedre enn før. Jobbing i landbruket har rett og slett fått et bedre image.

 

GRØNT BEVIS

Kravene i Danmark er annerledes bygd opp enn i Sverige og Norge. I Danmark må du ha grønt bevis for å kunne kjøpe deg en landbrukseiendom på over 300 dekar. Det betyr at du må gå alle de to første modulene i grunnutdannelsen til faglært landmand. Men i tillegg må du også ta modul 3 i en overbyggende utdannelse som leder til tittelen driftsleder. Først da får du det grønne bevis. Den som ønsker å gå ytterligere et trinn, altså modul 4, kan smykke seg med tittelen virksomhetsleder, som vi kanskje best kan oversette med bedriftsleder. Ytterligere påbygging leder fram til tittelen agrarøkonom.

 

MODUL 1

Grunnutdannelsen er altså delt i to moduler, modul 1 og modul 2. Det tar 19 måneder å gjennomføre modul 1, og det er litt forskjellige måter å bygge opp denne første modulen på. Men grovt sett starter den med en praksisperiode på 12 måneder og én til fire måneder på skole. Eleven kan velge praksisvert selv. Alle avslutter så modulen med en skoleperiode på fem måneder.

 

MODUL 2

Den siste delen av grunnutdannelsen varer i om lag to måneder, og heter modul 2. Den leder altså fram til tittelen faglært landmand ved avslutningen av modul 2. Også her står praksis sentralt med 17 måneder på utdanningsplanen. Til slutt er det en skoleperiode på seks måneder.

Da er du faglært landmand.

 

MODUL 3

Første del av påbyggingen eller videreutdannelsen, er modul 3. Den varer i 24 uker, og leder fram til tittelen driftsleder. Du får også det grønne beviset når denne modulen er gjennomført.

 

MODUL 4

Neste trinn er tre måneders undervisning i modul 4. Du går da ut som virksomhetsleder.

Ytterligere påbygging i vel et år fører fram til tittelen agrarøkonom.