Publisert: 20.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Laksehydrolysat i smågrisfôr er OK

Det har vært lovende forsøksresultater med bruk av en ny og fettfattig proteinråvare, såkalt laksehydrolysat, til smågris.


Laksehydrolysat i smågrisfôr er OK

Det har vært lovende forsøksresultater med bruk av en ny og fettfattig proteinråvare, såkalt laksehydrolysat, til smågris.

 

Dette går fram av et smågrisforsøk som har vært gjennomført ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap på Norges landbrukshøgskole i samarbeid med Fiskå Mølle og Norgesför. Fagsjef svin i Fiskå Mølle, Arnulf Fjermedal, sa på Norsvins fôringsseminar at et smågrisfôr på nivå med testfôret vil kunne brukes opp til en levende vekt av 30-35 kilo uten fare for å overskride Norsk Kjøtts maksimalgrense (0,5 – 0,7 prosent) for fiskefett i spekket. Men en må vise stor forsiktighet hvis det skal brukes et fettrikt fiskeprodukt i smågrisfôret.

Forsøkene, som ble gjennomført ved instituttet i fjor høst, hadde til hensikt å teste aminosyreresponsen på norhybrid, samt å teste virkningen av den nye og fettfattige fiskeproteinkilden til smågris.